Vad innebär bipolär typ 2?

Innehållsförteckning

Vad innebär bipolär typ 2?

Vad innebär bipolär typ 2?

Du som har bipolär sjukdom typ 2 har depressioner varvat med perioder av ökad energi och minskat sömnbehov, så kallad hypomani.

Är jag bipolär typ 2?

Vid bipolär sjukdom typ 2 har patienten aldrig haft en manisk episod, men har eller har haft en eller flera hypomana episoder. Symtomkriterierna för hypomani är desamma som för mani, med skillnaden att funktionsnivån inte är lika kraftigt nedsatt vid hypomani och ibland opåverkad.

Vad betyder andra specificerade bipolära sjukdomar?

Livstidsdiagnosen beror av de sjukdomsepisoder en person haft. Vid bipolär sjukdom typ 1 har personen haft minst två affektiva sjukdomsepisoder, varav minst en manisk episod. Vid bipolär sjukdom typ 2 har personen haft minst en hypoman episod och minst en depressiv episod, men ingen manisk episod.

Vad är skillnaden mellan bipolär 1 och 2?

Bipolär sjukdom typ 1 kännetecknas av recidiverande manier och depressioner; även ett förlopp med enbart manier ingår i bipolär sjukdom typ 1. Bipolär sjukdom typ 2 domineras av recidiverande depressioner, men för diagnos krävs även minst en hypoman episod [3].

Vad är bipolär sjukdom typ 2?

  • Bipolär sjukdom typ 2 innebär episoder av depressioner och hypomanier. En hypomani är inte lika intensiv som en mani och är också mer varierande i tid. Depressionerna är återkommande, långa och svåra med kortare och lindrigare uppåt perioder, så kallade hypomanier.

Vad är bipolär typ 3?

  • Bipolär typ 3 Personer som drabbats av bipolär typ 3 lider av svåra depressiva perioder framför allt. Det som däremot kännetecknar typ 3 är att när personen får antidepressiva läkemedel går personen över i hypomani, vilket alltså inte sker vid vanliga depressioner.

Har du utvecklat bipolär sjukdom?

  • Orsaken till att du utvecklar bipolär sjukdom beror både på arv och miljö. Arvet har större betydelse än vid många andra psykiska sjukdomar, men även yttre saker kan påverka din känslighet att utveckla bipolär sjukdom. Stressande livshändelser kan utlösa sjukdomen.

Relaterade inlägg: