Får man parkera på boendeparkering Göteborg?

Innehållsförteckning

Får man parkera på boendeparkering Göteborg?

Får man parkera på boendeparkering Göteborg?

Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område. Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ. Gränserna för boendeparkeringsområdena är inte exakta.

Vilken områdeskod parkering?

Områdeskoden hittar du också på skyltar som sitter i anläggningen, ofta i anslutning till en parkeringsautomat eller vid infart/gångväg i de fall ingen parkeringsautomat finns. Priset för din parkering styrs av var du parkerar. Information om parkeringsavgifterna finns vid betalautomaten.

Får man parkera på boende m4?

Parkering är tillåten vardagar från klockan 18.00 till klockan 09.00 påföljande vardag samt dag före söndag och helgdag från klockan 15.00 till klockan 09.00 påföljande vardag om inget annat anges vid skyltning med områdesbokstav, taxa och ett ”n” på ”blå tilläggstavla” till exempel ”Boende V5n”.

Får man parkera när det står boende?

Du får parkera här om du löser en parkeringsbiljett. Tilläggstavlan ”Boende” anger att den som bor i området kan ha ett särskilt tillstånd och får parkera enligt särskilda villkor. Tilläggstavlan berättar att det råder är stoppförbud mellan 8-18 under vardagar. ... Då gäller fri parkering enligt parkeringsmärket.

Relaterade inlägg: