Hur fungerar boendeparkering Göteborg?

Innehållsförteckning

Hur fungerar boendeparkering Göteborg?

Hur fungerar boendeparkering Göteborg?

Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område. Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ. Gränserna för boendeparkeringsområdena är inte exakta.

Får mån parkera på boendeparkering Göteborg?

Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område. Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ.

Hur ordnar man boendeparkering?

Boendeparkering. För boendeparkering behöver du ansöka om boendeparkeringstillstånd. I e-tjänsten Boendeparkering kan du också anmäla periodbetalning, byte av fordon, uppehåll samt avsluta din löpande periodbetalning.

Vad kostar boendeparkering Östermalm?

Boendeparkering. 75 kronor per dygn. 1 100 kronor per månad.

Hur mycket kostar det att hyra parkering?

Vad kostar det att hyra parkeringsplats eller garage?
MC-plats:270 kr
P-plats utan el:270 kr
P-plats med el:378 kr
Carport:540 kr
Garageplats utan el:540 kr

Vad gäller vid boendeparkering?

Följande villkor gäller för att få boendeparkeringstillstånd:

  • Du ska vara folkbokförd inom ett område där det finns boendeparkeringar. Se om du bor i ett område med boendeparkering.
  • Du ska stå som ägare eller användare av fordonet i bilregistret.
  • Fordonet får inte vara avställt, ha brukandeförbud eller körförbud.

Relaterade inlägg: