Varför Fissurförseglar man?

Innehållsförteckning

Varför Fissurförseglar man?

Varför Fissurförseglar man?

BAKGRUND. Tuggytorna på de bakre tänderna (molarerna) har ofta trånga och djupa fissurer (fåror) som är svåråtkomliga för mekanisk rengöring. I fissurerna ansamlas plack (bakterier och matrester) i en sur miljö som demineraliserar (urkalkar) emaljen.

Vad menas med Fissurförsegling?

Fissurförsegling innebär att ocklusalytan täcks med ett plastmaterial eller glasjonomercement, efter noggrann rengöring (se bilagan Fissurförseglingskurs 2013 Lena Olson Kalmar). Fissurförsegling ingår i basprofylaxen.

Vad är Fissur tand?

Fåror i tanden, vanligast på tuggytor. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.

Vilka tänder har Fissursystem?

Vilka tänder har fissursystem? Premolarer och molarer.

Varför Plastar man tänderna?

För barn som löper stor risk att drabbas av hål i tänderna är plastning av sexårständerna, eller fissurförsegling som det också kallas, en bra förebyggande lösning. Behandlingen innebär att barnets tand skyddas med ett tunt skikt av plast. Det leder till att fler och fler barn slipper laga sina permanenta tänder.

Vad är Manifest karies?

Början på ett hål kan ses som en vit fläck eller rand på emaljen och en mörk fläck på roten. Ibland sitter skadan på dolda ytor av tanden. Sådana skador kan upptäckas med hjälp av undersökning med röntgen. Tidig karies känns inte, men när hålet blir djupare kan du känna ilningar eller isningar i tanden.

Hur ser avstannad karies ut?

Om kariesskadan slutar att utvecklas kallas den för kronisk eller avstannad. Ytan blir då blank och hård, slät och lite läderartad. Dessa övervakas men behandlas inte.

Hur mycket kostar Veneers?

Det är flera faktorer som väger in, exempelvis behandlingens omfattning och komplexitet, avgifter till tandtekniker, val av tandläkare, uppskattad tidsåtgång, förväntningar på resultatet och individuella förutsättningar. Kostnaden per fasad kan komma att landa mellan 9 000 och 12 000 kronor.

Vad har tänderna för uppgift?

Det är tändernas viktigaste uppgift, att sönderdela maten till mindre bitar. Det är det första steget i matspjälkningen. I munnen sitter också långa och vassa tänder, hörntänderna. Många däggdjur, som människan, har hörntänder för att kunna bita tag i och slita sönder mat.

Är tänderna en del av skelettet?

En tand har rot och krona. Kronan är den del av tanden som syns. Den täcks av ett hårt skal, som kallas emalj. ... Under emaljen finns tandbenet, som även kallas dentin, och tandens mjuka kärna som kallas pulpa.

Relaterade inlägg: