Var kommer namnet Boliden ifrån?

Innehållsförteckning

Var kommer namnet Boliden ifrån?

Var kommer namnet Boliden ifrån?

Den 10 december 1924 gjordes ett avgörande malmfynd på Fågelmyran i byn Bjurliden. Borrproverna visade sig ha en guldhalt av 18 g/ton, vilket var sensationellt! Platsen för fyndet fick namnet Boliden. Marken hörde till byn Bjurliden och troligen fick gruvan sitt namn p.g.a. ett feltryck på kartan.

Vad är Boliden känt för?

Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning.

Vad gör Boliden?

Metaller för det moderna samhället Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.

Vem äger Rönnskär?

Ön är en samfällighet för Kinnbäcks by i Byske socken, Skellefteå kommun. Fyren PiteYRönn skär ingår i fastigheten Rönnskärs fyrY och lotsplats 1:1. Ägare är Sjöfartsverket som även äger ma skin hu set.

Vem startade Boliden?

Linbanan mellan Kristineberg och Boliden byggdes 1943. Ivar Kreuger var huvudägare till Boliden i slutet av 1920- talet.

Vem är ägare till Boliden?

Största ägare och ägarstruktur
Största aktieägarna
NamnAndel av aktiekapital och röster, %Antal aktier
T. Rowe Price4,9%
BlackRock4,9%
Swedbank Robur Fonder3,6%

Vad bryter man i Boliden?

Boliden bryter och förädlar vi både bas- och ädelmetaller. Våra huvudprodukter är zink, koppar, bly, nickel, guld och silver.

Vad producerar Boliden?

Det moderna samhällets byggstenar Boliden är en av världens främsta zinkproducenter och ledande i Europa när det gäller produktion av koppar och nickel. Globalt är vi även en av de främsta aktörerna för återvinning av elektronik.

Vilka gruvor äger Boliden?

Idag består området av underjordsgruvorna Renström, Kristineberg och Kankberg. Med undantag för Kankberg bryts det komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver i samtliga gruvor. I området finns även anrikningsverk samt ett lakverk för guld- och tellurproduktion.

När grundades Boliden?

1931, Boliden, Sverige Boliden AB/Founded

Relaterade inlägg: