Vad beror typ 1 diabetes på?

Innehållsförteckning

Vad beror typ 1 diabetes på?

Vad beror typ 1 diabetes på?

Vid typ 1-diabetes angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist. Varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna vet man inte.

Hur vanligt är diabetes typ 1?

Runt 50 000 människor har typ 1-diabetes varav ca 7000 av dessa är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag (2011 insjuknade 801 barn upp till 18 år, på 80-talet ca 400 barn), men ökningen har avstannat och siffrorna är i dagsläget relativt stabila.

Vilka är de vanligaste orsakerna till typ 2-diabetes?

Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av hur du lever. Du som har övervikt eller fetma har ökad risk för insulinresistens och typ 2-diabetes.

Vad innebär det att man är diabetiker?

Innehåll - Diabetes Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få.

Hur länge kan man leva med diabetes typ 1?

Kvinnor som får sin diagnos före tio års ålder dör i genomsnitt nästan 18 år tidigare än diabetesfria kvinnor. För män i motsvarande situation är minskningen 14 levnadsår, medan livslängden hos den som får sin diagnos i åldern 26-30 år är i snitt tio år kortare.

Var är diabetes typ 1 vanligast?

Minst en procent av alla barn som föds i Sverige kommer att drabbas av typ 1 diabetes någon gång under sin livstid. Sjukdomen är särskilt vanlig i Sverige och Finland och under de senaste 30 åren har typ 1 diabetes ökat med nästan 50 procent.

Hur många dör av diabetes typ 1 i Sverige?

Kvinnor som får typ 1-diabetes före 10 års har hittills avlidit i genomsnitt nästan 18 år tidigare än kvinnor utan sjukdomen. Män i genomsnitt 14 år tidigare. Varje år får 1 800 personer typ 1-diabetes i Sverige. 900 av dessa är barn.

Varför kan inte diabetes typ 1 behandlas med tabletter?

Typ 1-diabetes måste alltid behandlas med insulin, eftersom kroppen inte själv producerar något insulin, då de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln inte fungerar längre. Insulinbehandlingen skräddarsys helt efter individuella behov och planeras tillsammans med ett diabetesteam.

Vilka är hörnstenarna vid diabetesbehandling?

Hörnstenar i behandlingen Ät fettsnål och fiberrik kost som innehåller mycket litet socker och motionera. Det hjälper dig att hålla normalvikt och har en positiv effekt på blodsocker, blodtryck och blodfetter. Minskat saltintag medverkar också till att sänka blodtrycket.

Vad är behandling av typ 1-diabetes?

  • Behandling av typ 1-diabetes. Förstora bilden. Det är sällan några problem att ta sina insulininjektioner själv. Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin.

Hur behandlas typ 1-diabetes?

  • Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker du har i blodet, och med insulin kan cellerna ta upp sockret som finns i blodet. Du kommer att få stöd, råd och uppmuntran från ett diabetesteam.

Hur många dör av typ 2-diabetes?

  • Det finns en rad faktorer som spelar in och arvsanlag spelar en stor roll för risken att utveckla typ 2-diabetes. Andra faktorer som påverkar är övervikt, en inaktiv livsstil, stress och även hög ålder då risken för att utveckla typ 2-diabetes ökar ju äldre du blir. Hur många dör av diabetes?

Varför kallas diabetes för sockersjuka?

  • Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet hos den som fått sjukdomen. Tidigare kallades diabetes för sockersjuka eftersom blodsockernivån är förhöjd. Orsaken till att blodsockernivån är för hög skiljer sig åt mellan de olika sjukdomarna: Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda insulin.

Relaterade inlägg: