Hur kan man få arbetstillstånd i Sverige?

Innehållsförteckning

Hur kan man få arbetstillstånd i Sverige?

Hur kan man få arbetstillstånd i Sverige?

  1. Erbjudande om anställning. För att få arbetstillstånd ska du ha ett erbjudande om arbete i Sverige. ...
  2. Arbetsgivaren påbörjar ansökan. ...
  3. Du får ett mejl. ...
  4. Bifoga dokument. ...
  5. Betala och skicka in ansökan. ...
  6. Migrationsverket handlägger. ...
  7. Underlag för uppehållstillståndskort. ...
  8. Du får beslutet.

Vilka försäkringar kräver Migrationsverket?

Du ska omfattas av försäkringar som är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. För att ha försäkringar som är i nivå med kollektivavtal krävs att du omfattas av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring.

Är det svårt att få arbetstillstånd i Sverige?

För att få arbetstillstånd måste du ha blivit erbjuden ett arbete. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

Vad är uppehålls och arbetstillstånd?

En arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver både ha ett arbetstillstånd och ett uppehållstillstånd. För att kunna få ett uppehållstillstånd gäller, precis som för arbetstillstånd, att personen ska visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige.

Hur lång tid tar det att få arbetstillstånd i Sverige?

Inom andra branscher kan det gå så snabbt som en till tre månader innan du får ditt arbetstillstånd. Du som egenföretagare kan behöva vänta ännu längre, idag är väntetiden ca. 15 – 19 månader. Tiderna är däremot inte exakta, ibland kan det gå snabbare och ibland långsammare.

Är det lätt att få arbetstillstånd?

Krav för att få arbetstillstånd man har blivit erbjuden ett arbete innan man kommer till Sverige. Tjänsten ska först ha annonserats i Sverige och EU. månadslönen uppgår till minst 13 000 kronor. varken lönen eller anställningsvillkoren är sämre än svenska kollektivavtal eller praxis i branschen eller yrket.

Får man jobba i väntan på uppehållstillstånd?

Om du har haft arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av andra skäl som också gett dig rätt att arbeta måste du ha haft tillstånd i sex månader eller mer för att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Det gäller den som har haft uppehållstillstånd för till exempel studier eller som anhörig till någon i Sverige.

Hur lång tid tar det att få arbetstillstånd?

Inom andra branscher kan det gå så snabbt som en till tre månader innan du får ditt arbetstillstånd. Du som egenföretagare kan behöva vänta ännu längre, idag är väntetiden ca. 15 – 19 månader.

Kan man resa med arbetstillstånd?

Du kan resa in och ut ur landet när du har permanent uppehållstillstånd, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Om du har permanent uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd.

Relaterade inlägg: