Vad är BPPV?

Innehållsförteckning

Vad är BPPV?

Vad är BPPV?

BPPV är vanligt hos äldre och kan, tillsammans med ett avtagande av andra sensoriska funktioner och central yrsel, bidraga till fallolyckor. Akut insjuknande med lägesyrsel som utlöses i ett eller flera lägen av huvudet. Efter en latens på några sekunder kommer en kraftig rotatorisk yrsel åtföljd av lägesnystagmus.

Vad är Kristallsjukan?

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel, är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Du känner dig mycket yr när du vrider huvudet på vissa sätt. Kristallsjuka smittar inte och går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Vad är benign Lägesyrsel?

Attacker av rotatorisk yrsel, som varar ca 5-30 s, ofta nattetid då man vrider sig i sängen eller vid uppstigandet. Mellan attackerna ofta yrsel av ostadighetskaraktär. Normalt nervstatus men ostadighet vid Romberg och osäkerhet vid gång.

Vad är Otogen yrsel?

Patienten kan exempelvis ha en känsla av rotation inne i huvudet medan omgivningen är stillastående. Det är av vikt men kan vara svårt att skilja mellan perifer (otogen) och central yrsel. Vid perifer yrsel är skadan lokaliserad till vestibularisorganet eller n. vestibularis.

Vad är en svindel?

Svindel, eller höjdyrsel, är den subjektiva balansförsämring med stark rädsla för fall som uppstår på hög höjd. Det är en skyddsmekanism i syfte att undvika risk för fall. Att uppleva höjdyrsel är således normalt och inte ett tecken på yrselsjukdom.

Relaterade inlägg: