Hur fungerar det med en bodelningsförrättare?

Innehållsförteckning

Hur fungerar det med en bodelningsförrättare?

Hur fungerar det med en bodelningsförrättare?

Bodelningsförrättaren ska i första hand försöka ena parterna och träffa en frivillig överenskommelse. Går inte detta kan bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning. Över bodelningen upprättas en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren och därefter delges parterna så snart som möjligt.

Vad innebär Boskillnad?

Bodelning innebär att ni som är gifta med varandra delar upp egendom mellan er. Ni ska i de allra flesta fall göra en bodelning om ni ska skiljas. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet, om ni är överens om det.

Vem kan vara bodelningsförrättare?

Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå vem ni vill ska bli bodelningsförrättare eller så föreslår tingsrätten en person. Ofta är det en advokat som får uppdraget.

Hur mycket kostar en bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare är antingen advokat eller jurist och deras arvoden skiljer sig också åt, på advokatbyråer är timarvodet i allmänhet mellan 1500 kr-2500 kr. Det är också vanligt att bodelningsförrättaren önskar förskottsbetalning för 5-10 h arbete.

Hur fungerar bodelning sambo?

En bodelning görs för att dela upp den gemensamma egendom ni köpt för gemensamt bruk under ert samboförhållande. Man behöver inte göra en bodelning, men vill man göra det har man rätt att kräva det inom 1 år från det att förhållandet upplöstes. Om man gör en bodelning omfattas man av sambolagen.

Vad säger lagen om bodelning vid skilsmässa?

Huvudregeln i en bodelning är att den gemensamma egendomen ska delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder har räknats bort. Om äktenskapet eller samboförhållandet har varit kortvarigt kan det vara skäl att göra undantag från likadelningen.

Vad ingår i en bodelning vid skilsmässa?

I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

Kan man neka Bodelningsförrättare?

Om du är missnöjd med bodelningsförrättaren under processen kan du ansöka om att entlediga bodelningsförrättaren hos tingsrätten. För att bodelningsförrättaren ska kunna entledigas krävs att du kan visa att det finns skäl för entledigandet och att bodelningsförrättaren inte är lämplig för uppdraget.

Relaterade inlägg: