Vad är en Bol?

Innehållsförteckning

Vad är en Bol?

Vad är en Bol?

bol. Ordet bol är bildat till verbet bo, som i äldre språk och i dialekterna också kan ha betydelsen 'bereda, göra i ordning; laga'. Dialektalt förekommer bol med flera olika betydelser, till exempel 'boplats, gård, nybygge' (Bolshög i Skåne, Klässbol i Värmland), 'djurbo (fågelbo, björnide, rävlya osv.)

Vad innebär det att vara hög?

Hög betyder ungefär detsamma som ljudlig.

Relaterade inlägg: