Hur fungerar bipolär?

Innehållsförteckning

Hur fungerar bipolär?

Hur fungerar bipolär?

Bipolär sjukdom innebär att du svänger i stämningsläge, du är ibland deprimerad, ibland manisk, det vill säga överdrivet energisk och upprymd. Maniska och depressiva symtom kan förekomma samtidigt, det kallas blandepisod.

Vilka drabbas av bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är ovanlig hos yngre barn, men vanligare i sena tonår. Ärftlighet är ofta en bidragande orsak eftersom barnet då har en ökad sårbarhet för sjukdomen. Ibland kan det vara svårt att skilja symptom på bipolär sjukdom från annan psykisk ohälsa, exempelvis depression.

Hur vanlig är bipolär sjukdom?

Klassisk bipolär sjukdom med typiska manier som växlar med depressioner drabbar cirka 1 procent av befolkningen. Räknar man även in andra former av bipolär sjukdom drabbas cirka 5 procent.

Relaterade inlägg: