Vad påverkar vår syreupptagningsförmåga?

Innehållsförteckning

Vad påverkar vår syreupptagningsförmåga?

Vad påverkar vår syreupptagningsförmåga?

Om man är fysiskt aktiv, kan man så klart bibehålla syreupptagningsförmågan på en mer stabil och högre nivå jämfört med inaktiva individer. Hur mycket syreupptagningsförmåga ökar under unga år och till vilken nivå beror dels på våra gener men även träning kan påverka det till en stor del.

Vad är normal syreupptagningsförmåga?

En ung frisk individ har cirka 97% oxygensaturation (syremättnad) i blodet men värdet sjunker med åldern. Värden under 90% har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70% är potentiellt livshotande. En alltför hög oxygenhalt i inandningsluften och vävnaderna kan också vara skadlig.

Vad bestämmer hur bra din syreupptagningsförmåga är?

Det betyder också att du inte behöver belasta kroppen lika hårt i vardagen. Vad bestämmer hur bra din syreupptagningsförmåga är ? Hjärtats förmåga att pumpa blod, kön och ålder, kroppsstorlek, Antalet kapillärer och lungvolym. Träning där din puls inte slår i taket utan ligger på 70 % av din maxpuls.

Vad händer om man inte syresätter sig?

Patienter med KOL som har kraftig syrebrist har också en stor mjälte som töms när de arbetar och syrebristen förvärras [7]. En annan effekt om man vistas på hög höjd eller tränar fridykning är att benmärgens blodbildning ökar via erythropoietin (EPO) [8]. Ett kraftigt ökad Hb kan även öka risken för blodproppar.

Hur påverkar träning syreupptagningsförmåga?

Träning gör hjärtat starkare vilket gör att mer syrerikt blod kan pumpas ut i kroppen för varje slag. Man brukar säga att syreupptaget är den stora begränsande faktorn inom konditionsidrott. För att förbättra syreupptagningsförmågan måste vi överbelasta oss.

Hur påverkar vikten VO2 max?

VO2 max mäts i liter syre per minut. En liten kropp behöver mindre energi för att förflytta sig framåt medan en stor kropp behöver mer. I idrotter där man bär sin egen vikt är det därför vanligast att man uttrycker VO2 max i förhållande till kroppsvikten, det vill säga mätt i liter syre per minut och kilo kroppsvikt.

Hur räknar man ut sin biologiska ålder?

Om du vill veta om din biologiska ålder motsvarar din "upplevda" ålder, kan du göra många snabba tester på nätet. De ber om genetiska uppgifter (t. ex. sjukdomar inom familjen), livsstil och familjesituation.

Vad är en bra VO2max?

För en normalrörlig kvinna på 30-40 år vanligt värde mellan 30-35 ml/kg och motsvarande för en man 40-45 ml/kg. För elitidrottare inom konditionsidrotter såsom löpning, cykling och skidåkning är det inte ovanligt att ligga på 80-85 ml/kg, medan lagidrottare oftare ligger runt 50-60 ml/kg.

Vad är syreupptagningsförmåga ett mått på?

Kondition handlar om kroppens förmåga att utföra ett långvarigt arbete. Kondition kallas även syreupptagningsförmåga och är ett mått på hur kroppen kan tillgodogöra sig det syre man andas in. För att orka med sitt arbete och sin fritid behöver man god kondition.

Hur räknar man ut sin kondition?

VO2 testet utförs på en speciell träningscykel en s.k. cykelergometer. Du cyklar under några minuter samtidigt som din puls registreras. Utifrån det registrerade puls-värdet kan vi beräkna ditt konditionsvärde. Metoden har utvecklats och förfinats på GIH i samverkan med Monark träningscyklar.

Relaterade inlägg: