Vad är det i en pulversläckare?

Innehållsförteckning

Vad är det i en pulversläckare?

Vad är det i en pulversläckare?

Pulversläckare. Klass ABC eller klass BC. Pulver är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt. Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon.

Vad betyder ABC brandsläckare?

Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC. Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand 6kg pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.

Vilken storlek brandsläckare?

Vi rekommenderar pulversläckare på minst sex kilo. Ha brandsläckaren synlig, där du lätt kommer åt den. Bor du i flervåningshus rekommenderar vi att du har minst en släckare per våningsplan. Godkänd europeisk standard för pulversläckare är SS EN 3.

Vad släcker man med en pulversläckare?

bokstäverna A,B,C. Detta betyder att just den brandsläckaren släcker bränder i: A: Fibrösa material som trä, typ och papper....Det släcker en brand på följande tre sätt:

  1. Kedjereaktionen i branden stoppas. ...
  2. Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. ...
  3. Pulvret kyler branden.

Vad innehåller skumsläckare?

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten och är därför relativt lätt att sanera. Det gör att det lämpar sig för släckning av bränder i bland annat kulturmiljöer. Den är bra vid användning mot bränder i fibröst materiel typ trä, papper, textilier samt brännbara vätskor som olja, bensin och diesel.

Vad ska man ha för brandsläckare?

Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara A och B klassad. Välj gärna en pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl. Pulversläckare har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och är relativt lätt att använda även för dig som ovan användare. Pulversläckaren är relativt underhållsfri.

Är brandsläckare farligt?

Pulvret är ofta irriterande och intensiv inandning av pulver eller kraftig stråle mot ögat från pulversläckare kan innebära risk. Brandsläckare med vatten kan innehålla frysskyddsmedel som t. ex. etylenglykol eller kalciumklorid som kan vara farligt att få i sig eller på sig.

Vilken brandsläckare är vanligast?

Det finns olika typer av brandsläckare, varav pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare och vattensläckare är de vanligaste.

Hur stor brandsläckare hemma?

Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Relaterade inlägg: