Vad är bipolärt system?

Innehållsförteckning

Vad är bipolärt system?

Vad är bipolärt system?

Vad är bipolär sjukdom? Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Vid de maniska perioderna kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem i till exempel relationer, arbete och för sin privata ekonomi.

Vad är Multipolärt system?

Multipolärt system är många jämnstarka stater som går in i allians med varandra. T. ex nu är man lite kluven över om världen styrs av ett bipolärt eller multipolärt system. Dvs USA och Ryssland.

Kan man ha både Borderline och bipolär?

Recidiverande depressioner kan vara fas i bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom. Hypertymt temperament (se nedan under Symtom) kan vara del i bipolär sjukdom. Borderline personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar).

Relaterade inlägg: