Vad betyder boende sö?

Innehållsförteckning

Vad betyder boende sö?

Vad betyder boende sö?

Ditt tillstånd gäller inom det område du är folkbokförd. Som besökare får du parkera på platser som har skyltar för boendeparkering, men du måste betala ordinarie taxa. Om du har tillstånd inom till exempel område Va (Vasastan) får du boendeparkera på platser med skylten ”Boende Va”.

Vad krävs för boendeparkering?

Följande villkor gäller för att få boendeparkeringstillstånd:

  • Du ska vara folkbokförd inom ett område där det finns boendeparkeringar. Se om du bor i ett område med boendeparkering.
  • Du ska stå som ägare eller användare av fordonet i bilregistret.
  • Fordonet får inte vara avställt, ha brukandeförbud eller körförbud.
BE

Vad innebär boende sö?

Om du har tillstånd inom till exempel område ”” får du boendeparkera på platser med tilläggstavla ”Boende Sö”. Besökare parkerar här till ordinarie taxa. Beakta också att området på andra sidan Värmdövägen inte ingår i utan i Nacka kommuns område.

Vad kostar Boendeparkeringstillstånd?

Boendeparkering. 75 kronor per dygn. 1 100 kronor per månad.

Relaterade inlägg: