Vad betyder KP cm2?

Innehållsförteckning

Vad betyder KP cm2?

Vad betyder KP cm2?

Ett tryck vardagligt angivet som "kg/cm2" ska normalt tolkas som "kp/cm2" där 1 kp/cm2 = 9,80665 N / (0.01 * 0.01 m) = 98 067 N/m2 = 98,1 kilopascal ≈ 0,98 bar ≈ 1 bar.

Vad är brottlast?

"Brottlast" tolkar jag som den last där en struktur går sönder. "Last" i det här sammanhanget ska tolkas som en yttre kraft på strukturen, alltså inte vad som ligger i lastrummet. "Belastning" kanske vore en bättre term.

Hur mycket är 50 kp?

Kilopond till Kilogram-force
1 Kilopond = 1 Kilogram-force10 Kilopond = 10 Kilogram-force
5 Kilopond = 5 Kilogram-force50 Kilopond = 50 Kilogram-force
6 Kilopond = 6 Kilogram-force100 Kilopond = 100 Kilogram-force
7 Kilopond = 7 Kilogram-force250 Kilopond = 250 Kilogram-force

Hur många PSI är en MPa?

TRYCK
FRÅNTILLMULTIPLICERA MED
bar bar baratm MPa PSI0.98692 0.1 14.504
MPa (megapascal)* MPa MPaatm bar PSI9.86.0
PSI (pound / kvadrattum) PSI PSIatm bar MPa0.068 0.0689 0.00689
kp/cm2 (kilopound / cm2) kp/cm2 kp/cm2bar MPa PSI0.981 0.0981 14.223

Hur mycket är 1 bar i liter?

Bar (efter grekiskans baros, 'tyngd', 'vikt') är en enhet för tryck. Den definieras som 100 kPa vilket motsvarar 100 0 000 N/m^2 ≈ 10 mVp. Enheten är vanlig inom meteorologin eftersom 1 bar är ungefär lika med lufttrycket vid havsytan (± 5 %).

Hur är en vajer uppbyggd?

En vajer är ett rep av tvinnad metalltråd. ... En stållina har ett antal kardeler uppbyggda av individuella trådar och oftast slagna runt en central kärna. Trådarnas material, dimension och antal avgör linans egenskaper. Grövre trådar ger god motståndskraft mot korrosion och nötning, medan klenare trådar ger flexibilitet.

Hur mycket vikt klarar en stålvajer?

Säkerhetsfaktor på 2 ger max belastning på ca 180 kg.

Hur många bar är 50 PSI?

Psi till bar (konverteringstabell)
PsiBar
20 psi1.3789514586 bar
50 psi3.4473786466 bar
100 psi6.8947572932 bar
1000 psi68,9475729318 bar

Hur mycket är 50 psi i bar?

P.S.I. till BAR
PSIBAR
352,41
402,76
453,10
503,45

Hur mycket är en bar i pascal?

En pascal skrivs följaktligen 0,001 kPa eller 0,01 hPa istället för 1 Pa, och en bar är 100 000 Pa, vilket är mycket nära en (standard) atmosfär som är 101 325 pascal, eller 1,01325 bar.

Relaterade inlägg: