Vad menas med bra miljö?

Innehållsförteckning

Vad menas med bra miljö?

Vad menas med bra miljö?

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Vår märkning gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Vilka märken är bra för miljön?

Miljömärkningar för mat

 • Ä-märket. Flera företag (bl. ...
 • Blå Ängeln / Der Blau Engel. Den Blå ängeln är Tysklands miljömärke. ...
 • Bra miljöval. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. ...
 • Coop, Änglamark. ...
 • Ekologisk mat / Europalövet. ...
 • EU Ecolabel. ...
 • ICA I love eco. ...
 • KRAV, kravmärkt.

Vad betyder de olika miljömärkningarna?

Miljömärkning visar att en vara eller tjänst producerats i enlighet med vissa kriterier som ställts upp av en organisation eller stat. Man menar att märkningen hjälper konsumenter att göra inköp som man påstår är bättre för miljön.

Vart kan man hitta Bra Miljöval märket?

Märkningen finns bland annat på textil, tvättmedel, el, försäkringar och livsmedelsbutiker. Bra Miljöval är en svensk miljömärkning.

Vad krävs för att el ska vara märkt med Bra Miljöval?

Bra Miljöval miljökrav på elenergi Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och vattnet ska följa sitt naturliga flöde för att gynna växt- och djurlivet. Biobränsle ska vara FSC-märkt och askan återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.

Vad är syftet med miljömärkning?

Syftet med miljömärkning är att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. ... Dit hör världens mest trovärdiga och tuffa miljömärken. Typ 1 innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv.

Varför miljömärkta produkter?

Över 700 produkter och tjänster är miljömärkta. Samhället behöver medvetna konsumenter för att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Därför startade vi vår miljömärkning 1990. Bra Miljöval är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation.

Vilka produkter är märkta med Bra Miljöval?

Inom följande områden finns varor och tjänster märkta med Bra Miljöval:

 • Elenergi.
 • Livsmedelsbutiker.
 • Transporter.
 • Kemiska produkter.
 • Kosmetiska produkter.
 • Textil.
 • Värme.
 • Försäkringar.

Relaterade inlägg: