Vad ligger Botswana?

Innehållsförteckning

Vad ligger Botswana?

Vad ligger Botswana?

Botswana, som till ytan är en tredjedel större än Sverige, ligger på högplatån i södra Afrika och saknar kust. Det väldiga området Kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av landet. Nationalparker och djurreservat utgör en femtedel av Botswanas yta.

Vilket språk pratar man i Botswana?

English Botswana/Official languages

Vad importerar Botswana?

Utöver ädelstenarna är det mest koppar, nickel, textilier och kött som säljs till utlandet. Nästan alla konsumtionsvaror importeras, även livsmedel.

Vad heter huvudstad i Botswana?

Gaborone Botswana/Capitals

Är Botswana ett land?

Botswana är en parlamentarisk republik och ett av Afrikas stabilaste länder. Landet har haft ett demokratiskt styrelseskick sedan självständigheten 1966.

Vad är Namibia känt för?

Namibia var det första landet i världen som införde miljöskydd i konstitutionen. Omkring 14% av landets yta är skyddade områden, bland annat nästan hela kusten vid Namiböknen.

Vart ligger Okavangodeltat?

Okavango är Afrikas tredje största flod och dess källflöden finns i Angola. Floden passerar därefter Namibia för att slutligen rinna ut och avdunsta i Kalahariöknen i Botswana.

Vilka är de viktigaste exportvarorna från Afrika?

Det koloniala arvet har dock bidragit till att exporten av två eller tre stora jordbruksprodukter eller mineraler – såsom jordnötter, olja eller koppar – utgör största delen av exportinkomsterna för många afrikanska länder.

Vad exporterar Namibia?

Namibias ekonomi är mycket exportberoende. Det är mest råvaror från gruvor, havet och jordbruket som säljs till utlandet. Diamanter, uran och fisk är de viktigaste exportvarorna. Dominerande handelspartner är Sydafrika.

Vad heter huvudstaden i Namibia?

Windhoek Namibia/Capitals

Relaterade inlägg: