Vad menas med brate?

Innehållsförteckning

Vad menas med brate?

Vad menas med brate?

Betyder bror (men används också när man syftar på en bra kompis). Används väldigt mycket av folk från forna Jugoslavien, t. ex Serbien och Kroatien. Ordet kommer också från det serbokratiska språket.

Vad menas med Yäni?

Yani - kanske det allra mest användbara ordet på listan. Ordet betyder liksom eller typ och slängs in i var och varannan mening.

Vad betyder ordet län?

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. ... Till varje län finns en länsstyrelse. För alla län finns även en region, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera.

Vad är Naknemo?

Det betyder Naknemo Enligt flera sajter, bland annat Slangopedia, betyder Naknemo (ibland även stavat näkno, näknemo eller nakno emo) ”Knulla din mamma”.

Har stockar i bröt?

oavsiktlig ansamling i flottled av stockar. Brötar uppkom vid olika hinder i flottleden såsom forsar, trånga passager, brofästen eller sandbankar. Brötar upplöstes ofta manuellt och var den största orsaken till att flottare omkom i yrkesutövningen. Svåra brötar sprängdes.

Vad menas med Lak?

En motsvarighet i det svenska språket är ordet "alltså". Kan även kombineras med slanget "lo".

Vad kallades län förr?

Länens historia En ny länsorganisation etablerades genom regeringsformen 1634. Den ursprungliga vikingatida länsindelningen återfinner man i det som kallas landskap. Landets indelning i län har i princip varit gällande sedan år 1810. Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i indelningen genomförts.

Relaterade inlägg: