Vad menas med Medboende?

Innehållsförteckning

Vad menas med Medboende?

Vad menas med Medboende?

Medboende. Medboende är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande om den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande. För att få sammanräkna sin inkomst ska huvudsökande och medboende varit skrivna på samma adress i minst 12 månader.

Vad händer om man inte betalar bostadsförmedlingen?

Vad händer om jag inte betalar köavgiften i tid? ... Så snart vi fått in din betalning aktiveras ditt ärende automatiskt igen med bibehållen kötid. Har du inte betalat sex månader efter betalningsavins förfallodatum avregistreras du från bostadskön. Det innebär att du inte längre har kvar din plats i kön.

Finns inga bostäder?

Nästan hälften av landets kommuner uppger att de har bostadsbrist och ännu fler saknar bostäder i centralorten. Samtidigt finns bara ett begränsat antal kommunala bostadsförmedlingar i landet. ... 31 procent hade fått sin bostad genom en bostadsförmedling. Nästan lika många hade själv ringt till hyresvärden och frågat.

Vad är Bostadssnabben?

I enstaka fall förmedlar vi bostäder utan kötid, i den så kallade Bostadssnabben. För dessa bostäder gäller inte kötid, utan att snabbt anmäla sitt intresse. Under namnet Bostadssnabben annonserar vi bostäder som av olika skäl kräver särskild hantering för att bli uthyrda i tid.

Kan man tacka ja till två lägenheter?

Jag har fått fler visningserbjudanden, kan jag tacka ja till fler än en lägenhet? Ja, tacka ja till de lägenheter du är intresserad av. Du kan ha olika turordning för lägenheterna, säljaren ser alltid om du har fler erbjudanden och vilket svar du gett till oss.

Vad är ett Bostadsintyg?

För att få bidrag för bostadens kost- nader krävs ett intyg som visar hyrans storlek och vilka personer som bor i bostaden. Därmed blir det aktuellt med ett bostadsintyg. De felaktiga bostads- intygen avser hyrans storlek. Hyran höjs så att det ger sken av att kostnaden för bostaden är högre än vad som är fallet.

Kan man överlåta bostadskö?

Det första som bör nämnas är att kötiden i de flesta bostadsförmedlingar, inklusive Stockholms bostadskö, är personlig (här.) Din morbror kan därför inte överlåta sina köpoäng till dig på något sätt utan det är han som måste söka bostaden.

Hur går man ur bostadsförmedlingen?

Jag vill inte stå kvar i bostadskön, hur gör jag för att avregistrera mig? Du avregistreras automatiskt ur bostadskön om du inte betalar din köavgift. Du kommer att få betalningspåminnelser, men dem kan du bortse ifrån. Ärendet kommer inte att hamna hos Inkasso eftersom det är frivilligt att stå i vår bostadskö.

Relaterade inlägg: