Vad innebär bortträngning i trafiken?

Innehållsförteckning

Vad innebär bortträngning i trafiken?

Vad innebär bortträngning i trafiken?

Bortträngning: Undanträngande av en föreställning, en konflikt eller ett motiv från medvetandet. Begreppet är kopplat till freudiansk psykodynamisk teori om att känsloladdade upplevelser och föreställningar inte bara förträngs, utan också lever sitt eget liv i det omedvetna och därifrån påverkar det vi gör och tänker.

Vilket av följande alternativ beskriver bortträngning?

Bortträngning är när du bortser risker och faror som finns i trafiken. Till exempel om du håller för kort avstånd till fordonet framför dig, men du tänker inte på hur stor risk det innebär. Bortträngning sker oftast om du är stressad eller har bråttom när du kör.

Vad är Reaktionsbildning körkort?

Reaktionsbildning är ett tvärtombeteende. De som är försiktiga i andra sammanhang använder trafiken som en ventil för att släppa ut frustration och andra känslor. Festar mycket, leder till sena körningar (trötthet) och även rattfylla. Äventyrliga förare ser trafiken som ett utmanande racerlopp.

Hur beter sig förare som har Reaktionsbildning?

Reaktionsbildning är ett tvärtombeteende som gör att vissa personer som är anonyma till vardags tar "revansch" i specifika situationer, exempelvis genom att köra snabbt och riskfyllt i trafiken.

Vilka tre högriskgrupper finns det i trafiken?

Högriskgrupper, stress och grupptryck Undersökningar har visat att vissa personligheter med en viss livsstil är mer olycksbenägna i trafiken än vad andra är. Festprissen. Kör ofta på natten till och ifrån fester. Sportar sällan och dricker ofta alkohol.

Vad är förskjutning?

Förskjutning. Känslor av irritation, rädsla och vrede överförs från det egentliga objektet till något som för tillfället ses som mer lämpligt. Förskjutning påminner lite om projektion, men till skillnad från projektion som är omedveten, så är personen här på ett dunkelt sätt medveten om processen.

Vilket av följande alternativ beskriver en impulsiv förare bäst?

Att föraren har en snabbare uppfattningsförmåga än genomsnittsföraren. Att föraren kan snabbt ta sig ur farliga trafiksituationer. Att föraren “tänker först och handlar efter rätt beslut”.

Vad menas med Reaktionsbildning?

Reaktionsbildning är inom psykologin en form av hämning och försvarsmekanism som innebär att man förhåller sig till ett ångestskapande stimuli på ett motsatt och överdrivet sätt (hypertrofi). Detta kan innebära att någon blir sexuellt attraherad av personen som den hatar, eller lustfyllt söker sig till det skrämmande.

Vad menas med Prestigetänkande?

En prestigetänkande person vill inte ”förlora anseendet” eller ”äran”. Om personen blir omkörd, kan detta tolkas som en förolämpning. Resultatet kan bli en riskfylld motreaktion, till exempel en farlig omkörning för att sätta föraren som körde om på plats och ta tillbaka äran.

Vilket alternativ beskriver ett karaktärsdrag hos en mogen förare?

Vilket alternativ beskriver ett karaktärsdrag hos en mogen förare? En mogen förare lyssnar på passagerarna, men fattar själv beslut om vad som ska göras. Att lyssna på passagerarna och anpassa sig till deras vilja kan vara både bra och dåligt.

Relaterade inlägg: