Hur lång tid tar en bröstcancer operation?

Innehållsförteckning

Hur lång tid tar en bröstcancer operation?

Hur lång tid tar en bröstcancer operation?

Operationen tar ungefär en timme. Den tar ungefär två och en halv timme med alla förberedelser i operationssalen, sövning och väckning. Den bågformade linjen visar ärret efter snittet vid en bröstbevarande operation. De streckade linjerna visar vilken del av bröstkörteln som har tagits bort.

Vad betyder partiell operation?

När man tar bort en liten del av bröstet, en bröstbevarande operation, kallas det för partiell mastektomi och när man tar bort hela bröstet kallas det för mastektomi.

Varför undersöks Portvaktskörteln?

Genom att identifiera och undersöka den första lymfkörteln som tumören dränerar till (portvaktskörteln), kan man undvika att ta bort lymfkörtlar i onödan. Därmed minskar risken för komplikationer i form av t ex rörelseinskränkningar och svullnad i armen.

Varför Axillutrymning?

Målet för behandlingen är att minska lymfödemets volym och patientens känsla av tyngd och spänning i vävnaden. Incidensen av lymfödem efter axillkirurgi varierar i litteraturen. Äldre studier visar att upp mot 50 procent av alla kvinnor som genomgått axillutrymning upplever en armsvullnad 20 år efter operation [13].

Hur lång tid efter bröstcancer operationen får man svar?

Sjukskrivning: 3-4 veckor. Fördelar: Både operationstiden och sjukskrivningstiden är kortare än vid operationer med kroppseget material. Du får inte heller fler ärr än det du redan har efter bröstcanceroperationen. Du har kvar viss känsel i bröstet.

Hur lång sjukskrivning vid bröstcancer?

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer Efter avslutad cytostatikabehandling av icke-spridd bröstcancer kan arbetsförmågan i vissa fall vara nedsatt uppemot ett år, men många kan successivt återgå i arbete efter 2–4 månader.

Vad är radikal operation?

Radikal operation En operation där målet är att få bort all cancervävnad.

Vad är Sektorresektion?

En vanlig operation idag innebär att enbart den del av bröstet som innehåller tumören med omgivande vävnad opereras bort så kallad bröstbevarande kirurgi (sektorresektion) och att den så kallade portvaktskörteln (sentinel node) identifieras och tas bort för analys.

Varför undersöks den första lymfkörteln?

Den första lymfkörteln analyseras avseende tumörförekomst. Om denna är tumörfri antas att ingen tumörspridning till övriga lymfkörtlar har skett, varför dessa kan sparas. Metoden kan innebära ett minskat lidande för ungefär 60 procent av bröstcancerpatienterna.

Vad händer om man har bröstcancer?

Huden eller bröstvårtan kan bli indragen. Ibland går det att känna en knöl under indragningen. Bröstet kan bli ömt eller göra ont. Det är ibland ett symtom vid bröstcancer.

Relaterade inlägg: