Vad betyder YB på sjökort?

Innehållsförteckning

Vad betyder YB på sjökort?

Vad betyder YB på sjökort?

De markerar ett grund i vattenytan med be- gränsad utsträckning.

Vad betyder markeringarna på sjökortet?

Latituden anges som ett gradtal 0–90° norr om ekvatorn (betecknad N=North) respektive 0–90° syd (betecknad S=South) om ekvatorn. Nordpolen motsvarar latitud 90° och ekvatorn 0°. Longituden anges som ett gradtal 0–180° i ostlig riktning (betecknad E=East) respektive 0–180° i västlig riktning (betecknad W=West).

Vad betyder tecken på sjökort?

Kända grund utmärks med hjälp av sjömärken, bojar, fyrar eller liknande. I sjökorten anges på olika sätt mera utsträckta grund, mera lokaliserade grund (undervattensstenar) och grund nära ytan (bränningar). ... Med bränning avses ett grund nära vattenytan (0,5 meter under till 0,5 meter över medelvattenståndet).

Vad betyder Cy på sjökort?

S för sand, Cy för lera osv. De förkortningar (Kl, Bk, Tvl, Sm, Stg) som i svenska sjökort redovisas vid vissa fasta sjömärken saknar mot- svarighet i internationell sjökortssymbolik och kommer därför att tas bort eller i vissa fall inarbetas i sjömärkets namn, t. ex. Bk på Arholma blir Arholma Båk osv.

Hur är farledens huvudriktning utmärkt?

I svenska farvatten går huvudriktningen generellt moturs från den norska till den finska gränsen och från öppet vatten mot hamn. Oavsett farledens riktning får du färdas åt vilket håll du vill i den, men håll ut åt styrbord!

Vad betyder gul boj?

Vrakbojen är blå och gul i 4 - 8 vertikala fält. Ljuset består av omväxlande blått och gult sken: Al Bu Y 3s. Bojen kan vara försedd med Racon som visar morsebokstav D och/eller en AIS-transponder. Om bojen är försedd med ett topptecken skall detta vara ett gult stående kors.

Hur fungerar ett sjökort?

Sjökort är en karta över haven som talar om var grunden finns och var det är djupt vatten. Sjökorten används vid navigering och visar vattendjup, hinder, fyrar och öar. ... Vägarna på havet kallas farleder. Farlederna markeras ut på sjön och på sjökorten med fyrar och olika sjömärken.

Hur ser grund ut på sjökort?

Det är enkelt att inte gå på grund. Håll dig utanför sjökortets mörkblå färg! Mörkblå färg i sjökortet anger ett djup av noll till tre meter i Sjöfartsverkets sjökort. Ljusblå färg anger tre till sex meters djup och den vita färgen från sex meter och djupare.

Relaterade inlägg: