Vad är skillnaden mellan bromsat och obromsat släp?

Innehållsförteckning

Vad är skillnaden mellan bromsat och obromsat släp?

Vad är skillnaden mellan bromsat och obromsat släp?

De bromsade släpvagnarna klarar av lite tyngre laster medan en obromsad släpvagn inte har samma lastkapacitet. En obromsad så kallade EU-trailer har dock fördelen med att den är befriade från fordonsskatt, dock gäller fortfarande samma besiktningsregler som för en bromsad släpvagn.

Vad är skillnaden mellan släpvagn och släpkärra?

En egentlig släpvagn har minst två axlar och utövar en relativt liten vertikal belastning på bilens draginrättning. En släpkärra har en eller två axlar placerade ungefär på mitten, och utövar en större vertikal belastning på bilens draginrättning.

Hur fort får du köra med släp?

Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter.

Vilka regler gäller för obromsad släpvagn?

80 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg.

Hur vet man om en släpvagn är bromsad?

Det är mycket att hålla koll innan man köper eller hyr en bromsad släpvagn. En obromsad släpvagn betyder att släpvagnen bromsar när bilen bromsar. Att se skillnad på en bromsad och en obromsad släpvagn gör du enklast genom att titta efter en gummidamask alldeles bakom draget.

Vilket är det bästa släpet?

Bästa släpvagnstillverkaren och släpkärran
PrioritetSläpvagnsföretag
1Fogelsta
2Boro släpvagnar
3Sävsjöslapet
44P-Släpet

Vad räknas som Efterfordon?

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods.

Får man köra med släp på motorväg?

80 KM/TIM. Högsta tillåtna hastighet för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn. Gäller även obromsade släpvagnar om släpets totalvikt (eller tjänstevikt om den är olastad) understiger bilens halva tjänstevikt.

Får man köra om med släp på motorväg?

Visst kan det vara tråkigt och kännas oerhört långsamt att ligga på en sommarfin, svensk motorväg i 80 km/h när alla andra kör i 1 km/h. Men har man släp, husvagn eller annat på kroken så har man, då är det 80 km/h som gäller.

Vad gäller för släpvagn?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Relaterade inlägg: