Vad gör man när man Faktoriserar?

Innehållsförteckning

Vad gör man när man Faktoriserar?

Vad gör man när man Faktoriserar?

När du ska faktorisera, börja då med att försöka hitta något som är gemensamt för alla termerna i uttrycket. Det kan vara att alla innehåller samma variabel, till exempel x, eller att alla har jämna konstanttermer (delbara med 2). Sedan bryter man ut den gemensamma faktorn som man har hittat.

Vad menas med att faktorisera?

Att faktorisera ett polynomuttryck innebär att vi gör detta omvänt, alltså "åt andra hållet". Genom att identifiera det som är gemensamt för alla termer så kan vi "bryta ut" detta. ... Detta är alltså vad vi kallar för faktorisering - vi bryter ut en faktor och skriver uttrycket som en produkt.

Vad menas med Bryt ut?

Två tal som multipliceras med varandra kallas för faktorer. Man brukar säga att man ”bryter ut” en faktor ur ett uttryck när man faktoriserar. Det man bryter ut den ur är alla termer i uttrycket. Med en parentes som man tillsätter vid faktoriseringen skiljs den utbrutna faktorn och det som är kvar av respektive term.

Vad innebär Konjugatregeln?

Konjugatregeln används för att multiplicera två parentesuttryck bestående av två termer var där ena uttrycket beskriver summan av termerna och det andra uttrycket beskriver differensen mellan termerna.

Varför Primtalsfaktoriserar man?

Ett positiv heltal som inte är ett primtal är ett sammansatt tal. ... På grund av detta kan man kan dela upp alla sammansatt tal i faktorer. Man säger att man primtalsfaktoriserar.

Hur vet man att det är ett primtal?

Metoden kallas för Eratosthenes såll och utgörs av följande steg: Gör först en lista med alla heltal större än 1 upp till en viss övre gräns n . Stryk från listan alla jämna tal större än 2. Listans nästa tal som inte är struket är ett primtal.

Relaterade inlägg: