Vad är Cancerfonden?

Innehållsförteckning

Vad är Cancerfonden?

Vad är Cancerfonden?

För att färre ska drabbas och fler ska överleva finansierar vi den främsta forskningen, sprider kunskap om cancer och påverkar beslutsfattare i viktiga frågor. Vi är en fristående, ideell insamlingsorganisation. Vi får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor.

Är Cancerfonden trovärdig?

De senaste året har Cancerfonden vunnit flera priser. De har bland annat utsetts till årets bästa kommunicerande organisation och blivit nominerade till SIQs utmärkelse Svensk kvalitet. De har också som första ideella organisation certifierat sig enligt ISO 9000:2000.

Hur mycket pengar får Cancerfonden in?

Hit går pengarna Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 12 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Under 2020 avsattes 801 miljoner kronor vilket är den största satsningen hittills.

Hur mycket pengar skänks till Cancerfonden?

Trots utmaningarna kunde Cancerfonden dela ut 801 miljoner kronor till svensk cancerforskning, vilket är den största summan i vår historia. Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens.

Vem står bakom Cancerfonden?

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Organisationen är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Insamling av pengar görs genom kampanjer och värvning av månadsgivare. Cancerfonden övervakas av Svensk insamlingskontroll.

Är Cancerfonden statlig?

Som ideell organisation får Cancerfonden inga statliga bidrag. Via gåvor, testamenten och kampanjer finansierar Cancerfonden ca 75 % av alla forskningsprojekt om cancer som i rikstäckande konkurrens prioriterats av vetenskaplig expertis.

Hur många månadsgivare har Cancerfonden?

Under Cancerfondens gala Tillsammans mot cancer valde 28 700 personer att bli månadsgivare.

Hur mycket kostar en cancerbehandling?

95 miljoner till cancerforskning vid Uppsala universitet Cancerfondens har beslutat att ge 95 miljoner till flera framstående cancerforskare vid Uppsala universitet.

Hur mycket tjänar en cancerforskare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201672 500 kronor77 300 kronor
201775 100 kronor80 300 kronor
201874 800 kronor79 400 kronor
201977 000 kronor80 300 kronor

Hur mycket får Cancerfonden in varje år?

Under 2020 samlade vi tillsammans in 875 miljoner kronor. Det är rekord. Sedan starten har Cancerfonden delat ut 12 miljarder till cancerforskning i Sverige.

Relaterade inlägg: