Vad innebär en bindningstid?

Innehållsförteckning

Vad innebär en bindningstid?

Vad innebär en bindningstid?

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Det innebär att om du har ingått ett avtal med bindningstid ska avtalet gälla under hela bindningstiden. En villkorsändring av ett avtal med bindningstid är endast tillåten om operatören har uppgett ett giltigt skäl som står angivet i avtalet.

Vad är bra med bindningstid?

Om du ingår ett avtal med bindningstid du förpliktar du dig att betala för tjänsten under hela bindningstiden. Vill du inte ha längre ha tjänsten du bundit upp dig på behöver du betala en klumpsumma för hela perioden som återstår. Det går alltså att bryta ett avtal med bindningstid men sällan utan kostnad.

Har avtalstid?

Ett avtal som gäller tills vidare gäller tills det sägs upp. Det upphör när den uppsägningstid som anges i avtalet har löpt ut. Typiska avtal som gäller tillsvidare är bland annat elavtal, avtal om sophämtning, fjärrvärmeavtal och avtal om fortgående tidningsprenumerationer.

Vad innebär 12 månaders bindningstid?

Bindningstid betyder att du förbinder dig att betala för en tjänst under viss överenskommen tidsrymd. Begreppet bindningstid förknippas av många med telekombranschen och särskilt abonnemang för mobiltelefoni. Det är vanligt att telekombolagen har en bindningstid12, 18 eller 24 månader för sina mobilabonnemang.

Vad betyder bindningstid Telia?

Dvs om du är på månad 21 så säger du upp det och vid månad 24 så slutar det att fungera utan något. ' Säger du upp det 2 månader innan månad 24 så betalar du totalt för 24 + 1 månad, säger du upp det en månad innan, så betalar du 24 + 2 månader. Som sagt, 3 månader innan bindningstiden går ut så är du säker.

Har Telenor uppsägningstid?

Uppsägningstiden för abonnemang som tecknades efter är en månad. Om du tecknade eller aktiverade ditt abonnemang före är uppsägningstiden tre månader. Du hittar ditt avtal och kan se när du tecknade det i Mitt Telenor.

Har Telia uppsägningstid?

Har du sagt upp ditt abonnemang, avslutas det en månad från dagen du kontaktar oss alternativt när din bindningstid tagit slut. Då fakturan i vissa fall redan kan ha skapats innan din uppsägning går igenom, kan fakturan sträcka sig längre än datumet för uppsägning.

Relaterade inlägg: