Vilka ingår i Vårdföretagarna?

Innehållsförteckning

Vilka ingår i Vårdföretagarna?

Vilka ingår i Vårdföretagarna?

Vårdföretagarna tecknar avtal inom följande branscher:

  • Tandvård. Kollektivavtal träffas med Unionen och SRAT. ...
  • Dentallaboratorier. Kollektivavtal träffas med Unionen.
  • Företagshälsovård. ...
  • Vård-, behandling- och omsorgsverksamhet. ...
  • Äldreomsorg. ...
  • Personlig assistans. ...
  • Ambulans.

Vilken bransch tillhör vård och omsorg?

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för vård och behandling samt omsorg (bransch E).

Vad är bransch e?

Föreningen Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Detta är kollektivavtalet för branschområde E - vård och behandlingsverksamhet, samt omsorgsverksamhet.

Hur mycket är OB tillägg inom vården?

Från och med 2016-04-01 högst 20.576 kronor/månad. Från och med 2018-10-01 högst 21 028 kronor/månad Från och med 2019-10-01 höjs OB-taket med 2,1% om inte parterna kommer övererns om annat under avtalsperioden. Parterna är ense om att arbetsgivaren bör ha skälig anledning för att få införa arbete på obekväm arbetstid.

Vilket kollektivavtal har Attendo?

Som ett av Sveriges ledande omsorgsföretag är vi också en trygg arbetsgivare med bland annat kollektivavtal, avtalsförsäkringar och möjlighet till kompetensutveckling.

Vilket kollektivavtal har Vardaga?

Kollektivavtal. Ambea har kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar för våra medarbetare genom Vårdföretagarna.

Vad är kommunal omsorg?

Kommunal är med i samarbetet Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, Kommunal och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg.

Vad är kommunal vård?

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och dig som får hjälp via socialpsykiatrin.

Hur mycket OB-tillägg kommunal?

Mellan klockan 22:00 dag före lördag/helgdagsafton och klockan 06:00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med 30,66 kr/timme.

Hur mycket är OB-tillägg helg?

Lördagar och söndagar. I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 300 under perioden lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00.

Relaterade inlägg: