Vad är brödtext i en artikel?

Innehållsförteckning

Vad är brödtext i en artikel?

Vad är brödtext i en artikel?

Rubriken är ofta relativt kort och kärnfull. Efter rubriken följer ingressen som i två till tre meningar sammanfattar hela artikeln. Brödtexten Efter rubriken och ingressen följer brödtexten, som är ett annat namn för själva huvudtexten. En nyhetsartikel ska svara på de journalistiska frågeorden Vad?

Vad är kännetecken som är typiska för en artikel?

En artikel är uppdelad i tre delar: rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska med ett par få ord berätta vad artikeln handlar om. Ingressen är en sammanfattning av brödtexten och ska inte vara mer än några meningar lång; den ska fånga läsarens intresse inom ämnet.

Vad är brödtext på engelska?

Kontextuella exempel på "brödtext" i Engelska The " Text Body " Style was created as a conditional Style. ... Automatic replacement occurs only in paragraphs formatted as Default, Text Body, or Text Body Indent.

Vad menas med att rubriker ska vara Klickvänliga?

Den klickvänliga rubriken formuleras i ett försök att maximera antalet som klickar på en rubrik som leder till en artikel, vilket innebär en extra sidvisning och eventuellt annonsvisning. En sorts puffrubrik som blivit allt vanligare är den som har ett gap mellan sig och innehållet.

Vad är Rubrikens uppgift?

Rubriken är ett av många verktyg för att fånga läsaren på nätet. ... Rubrikerna använder sig bland annat av positivt och negativt laddade ord, pronomen samt signalord.

Hur kan en artikel se ut?

Vi ger dig några grundläggande tips på hur du kan göra för att få läsare på tråden.

  • Rubriken är superviktig. ...
  • En informativ ingress väcker intresse. ...
  • Byt mellan korta och långa meningar. ...
  • Skriv lockande och informerande underrubriker. ...
  • Anpassa texten till din målgrupp. ...
  • Krångla inte till det. ...
  • Citat gör texten mer livfull.

Hur ser man att en text är en artikel?

En nyhetsartikel brukar vara lätt att känna igen. Den består av rubrik, ingress och brödtext och berättar om en nyhet, något som har hänt eller kommer att hända. För det mesta kan man läsa det allra viktigaste först i texten, den så kallade ingressen.

Relaterade inlägg: