Vilka uppgifter har motoroljan?

Innehållsförteckning

Vilka uppgifter har motoroljan?

Vilka uppgifter har motoroljan?

– Alla motoroljor består i grunden av basolja och ett antal tillsatser. Helsyntetiska motoroljor består av syntetiska, förädlade basoljor, och är mer stabila. De ger fördelar vid framförallt höga och låga temperaturer, säger experten på Mekonomen.

Vilka funktioner har en motorolja vilka krav måste oljan uppfylla?

Kravmotoroljor Motoroljor måste arbeta under svåra förhållanden. De måste vara pumpbara vid låga temperaturer och ändå ha förmågan att bilda en smörjfilm vid höga temperaturer. Deras viskositet får alltså inte variera för mycket med temperaturen.

Kan olja vara?

I massmedia syftar ordet "olja" utan attribut oftast på råolja, petroleum eller matolja. ... Ur ett rent kemiskt perspektiv kan oljor innefatta tre kemiskt ganska olika typer av föreningar. Mineraloljor, som främst utgörs av olika kolväten och utvinns i regel ur petroleum, till exempel smörjolja och dieselolja.

Vilken olja ska jag ha i min bil?

Kolla i serviceboken så ser du vilken som har använts. För att hitta rätt olja till din bil rekommenderar vi att du fyller i ditt registreringsnummer. Hitta delar till min bil!

Relaterade inlägg: