Vad betyder CC i ett mail?

Innehållsförteckning

Vad betyder CC i ett mail?

Vad betyder CC i ett mail?

För en del av oss är åtskilliga av mailen vi får mail där vi ​“är cc:ade”, det vill säga där vi fått en kopia av ett mail som främst är adresserat till någon annan.

Vad betyder CC i brev?

carbon copy): den avser dem som skall få en kopia av meddelandet, i motsats till dem som skall ha brevet i original. Användandet sträcker sig tillbaka till skrivmaskinister, som kopierade dokumentet med karbonpapper. ... Därmed borde även "cc" betyda kopia i plural.

Hur skriver man CC i mail?

3 svar på ”När ska du använda CC i ett mail?” Om du skickar ett e-post så skulle du kunna placera alla mottagare i Till-fältet, alternativt sätta några i CC-fältet. För SMS är det inte lika enkelt, vanligtvis kan du lägga fler mottagare men alla får dessa individuellt, utan att veta vilka de andra mottagarna är.

Hur skicka man mail utan att de ser varandra?

Om du skickar ett meddelande och vill dölja mottagarnas e-postadresser kan du lägga till dem i fältet Hemlig kopia....Alternativ för att lägga till mottagare

  1. Mottagarna kan inte se att du har lagt till någon i Hemlig kopia.
  2. Personer som du har lagt till i fältet Hemlig kopia kan se att de har lagts till där.

Hur ska ett mail se ut?

Den korta versionen Skriv ett konkret och tydligt ämne. Var försiktig med att märka upp mail med flaggor som !! Använd rätt namn på den du skriver till. Dela upp olika frågor och önskemål i tydliga paragrafer eller punklistor.

Kan man se om någon vidarebefordrar mail?

Gör något av följande: Om du vill aktivera vidarebefordran, välj Starta vidarebefordran, ange vidarebefordra e-postadress och välj Spara. Obs!: Markera kryssrutan Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden se kryssrutan om du vill ha en kopia av det ursprungliga meddelandet kvar i din postlåda.

Hur kan du göra så att flera mottagare får samma e-postmeddelande utan att de ser att andra fått samma meddelande?

När du lägger till en mottagares namn i rutan Hemlig kopia i ett e-postmeddelande skickas en kopia av meddelandet till den mottagaren. Mottagare i Hemlig kopia visas inte för andra mottagare av meddelandet. När du har aktiverat rutan Hemlig kopia visas den varje gång du skapar ett meddelande tills den inaktiveras.

Kan man återkalla ett mail?

Återkalla och ersätta ett meddelande

  1. Gå till Navigeringsfönstret i E-post och klicka på Skickat.
  2. Öppna meddelandet som du vill återkalla och ersätta.
  3. Klicka på Andra åtgärder i gruppen Åtgärder på fliken Meddelande och sedan på Återkalla detta meddelande.

Relaterade inlägg: