Vad är neurologiska bortfall?

Innehållsförteckning

Vad är neurologiska bortfall?

Vad är neurologiska bortfall?

Definition. Plötsligt uppkomna neurologiska bortfall, beroende på förändring av hjärnans blodförsörjning, blödning eller ischemi som orsak. Symtom beroende på lokalisation och storlek av cirkulationsförändringen. Stroke om den fokala skadan av hjärnvävnad ger symtom som kvarstår efter 24 timmar.

Vad är cerebral blödning?

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.

Vilka prover tas vid stroke?

Hos alla patienter med misstänkt stroke bör följande prover tas: B-Hb....UTREDNING

  • Anamnes och status.
  • EKG.
  • Monitorering av hjärtrytm med telemetri eller Holter i minst 24 timmar (hos patienter med ischemisk stroke utan tidigare känt förmaksflimmer)
  • Laboratorieprover.
  • Datortomografi.

Vad är fokala neurologiska bortfall?

Akut insjuknande med plötsligt fokalt bortfall, till exempel motoriskt och/eller sensoriskt bortfall i hela eller delar av ena kroppshalvan, afasi, dysartri, synfältsbortfall, neglect, apraxi, dysfagi. Symtomen kvarstår i >24 timmar eller leder till döden.

Vad är Småkärlssjukdom?

Småkärlssjuka är ett samlingsnamn för en grupp av patologiska processer med olika etiologier som drabbar små kärl i hjärnan (1). Det finns stora variationer i definitionen och i en studie var det mindre än 50 procents överensstämmelse vad gäller definitionen av småkärlssjuka mellan olika neuropatologiska centra.

Vad är Subarachnoidalblödning?

Subaraknoidalblödning (SAB), beror oftast på spontan ruptur av aneurysm (pulsåderbråck) i anslutning till någon av hjärnans artärer. Klassiskt insjuknar patienten med plötslig huvudvärk följt av illamående och kräkningar, ibland med sjunkande medvetandegrad. Den kliniska bilden förstärks om patienten är nackstyv.

Vad är Kontusionsblödning?

Kontusionsblödning - blödning inne i själva hjärnvävnaden. Allvarlighetsgraden beror på var blödningen sitter och framförallt på hur stor den är.

Relaterade inlägg: