Vad är beläggning ekonomi?

Innehållsförteckning

Vad är beläggning ekonomi?

Vad är beläggning ekonomi?

Beläggningsgraden anger hur många rum du hyrt ut i förhållande till antalet disponibla rum för en period. Nyckeltalet anger hur beläggningen på hotell sett ut för perioden. Exempel: Ett bolag har under en period 500 st belagda hotellrum. Under samma period har bolaget 1000 st disponibla hotellrum.

Relaterade inlägg: