Vad betyder CC i ett mejl?

Innehållsförteckning

Vad betyder CC i ett mejl?

Vad betyder CC i ett mejl?

Att cc:a en person innebär att man skickar en "carbon copy" till den personen. Detta gör man om man anser att den personen är berörd och borde ha möjlighet att läsa mailet. Att bli CC:ad är en helt annan sak men det tar jag inte upp här.

Vad är CC adress?

Överflödigt med e-post i inkorgen är en börda för mottagaren. En vanlig plåga är CC-funktionen (svenska Kopia) som allt för ofta får dig att hänga med i ofrivilliga följetonger. ... CC / Kopia. BC / Dold kopia.

Vad är CC förkortning för?

Förkortningen C.C. eller cc, som används i en del e-postprogram, utläses carbon copy, dvs. karbonkopia. Man kan också säga kopia för kännedom, kännedomskopia eller bara kopia.

Vad är cc förkortning för?

Förkortningen C.C. eller cc, som används i en del e-postprogram, utläses carbon copy, dvs. karbonkopia. Man kan också säga kopia för kännedom, kännedomskopia eller bara kopia.

Vad betyder cc inom bygg?

Cc-mått är helt enkelt avståndet från centrum av det ena skruvhålet till centrum av det andra skruvhålet i luckan, lådfronten eller på handtaget. Även kallat centrum/centrum-mått.

Hur svarar man på ett mail?

Gör något av följande i en Mail-notis på datorn:

  1. Klicka på Svara. Svaret adresseras till alla mottagare. Svara bara till avsändaren genom att klicka på svarsknappen i verktygsfältet i mejlfönstret.
  2. Klicka var som helst i en notisen för att öppna mejlet och svara sedan.

Relaterade inlägg: