Vad betyder ordet DECI?

Innehållsförteckning

Vad betyder ordet DECI?

Vad betyder ordet DECI?

Deci är ett SI-prefix som betyder 10-1, det vill säga 0,1. Exempel: 1 decimeter = 0,1 meter.

Vad betyder ordet centi?

Centi (förkortat c) är ett SI-prefix som betecknar en hundradel, det vill säga 10-2 eller 0,01. Ordet kommer från det latinska ordet centum som betyder ett hundra (100). Centi används huvudsakligen i samband med metersystemet för att beteckna hundradelar av metriska enheter (centimeter, centiliter) etc.

Vad betyder ordet milli?

Exempel 1 - Millimeter Milli betyder tusendel, 1 millimeter är därför 1 tusendels meter, eller 10-3 meter.

Vad kommer efter Milli?

Milli
SI-prefixSI-symbolNamn
DecidTiondel
CenticHundradel
MillimTusendel
MikroµMiljondel

Vad betyder en hekto?

Hekto (förkortat h) är ett SI-prefix som betyder 100. 1 hl (hektoliter) är till exempel lika med 100 l. I dagligt tal är ett hekto förkortning för hektogram, det vill säga 100 gram.

Vad betyder ordet kilo?

Vikter mäter vi i gram, hektogram och kilogram. De förkortas g, hg och kg. Hekto betyder 100 vilket betyder att 1 hektogram = 100 gram. Kilo betyder 1000 vilket betyder att 1 kilogram = 1000 gram = 10 hektogram.

Vad menas med enheten?

Enhet kan syfta på: Enhet – en militär organisation för en viss uppgift, se Förband (militär) Enhetsstat – en stat som bara består av en statlig enhet med gemensam lagstiftning. Måttenhet – en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten.

Vad är Milli i siffror?

Prefixet milli dividerar med 1 000, så millimeter betyder en tusendels meter och millisekund betyder en tusendels sekund. ... Prefixen helt utskrivna följer normala skrivregler (med liten bokstav i text).

Vad betyder milliliter?

En milliliter (ml) är en tusendels liter (0,001 ℓ), en kubikcentimeter (1 cm³).

Relaterade inlägg: