Vad är en Trelleborg?

Innehållsförteckning

Vad är en Trelleborg?

Vad är en Trelleborg?

Namnet trelleborg har getts flera förklaringar. En av de mest populära är att det var en plats man förvarade trälar i (för handel med dem). Det finns många argument mot det synsättet. En mer trolig förklaring är att det är en borg byggd av "trällor", ett gammalt danskt ord för trästock.

Vilken stad kallas Palmstaden?

Trelleborg är centralort i Trelleborgs kommun. Tätorten hade 30 436 invånare år 2018. Trelleborg är Sveriges sydligaste stad och ligger på Söderslätt i Skåne. Staden kallas även ofta för Palmstaden eller Lilla Miami, på grund av palmerna som pryder den sydvästra infarten.

Har du Trelleborg?

Trelleborg är Sveriges sydligaste stad. Centralorten Trelleborg är en viktig industri- och hamnstad vid Östersjökusten och utgångspunkt för Europavägarna 6 och 22 samt riksväg 9 och länsväg 108. Europaväg 65 och länsväg 101 genomkorsar kommunens norra del. Trelleborgs kommun har en vacker landsbygd med många kyrkor.

Hur stort är Trelleborg?

13.66 km² Trelleborg/Area

Var kommer namnet Trelleborg ifrån?

På stadens högsta punkt fann man spåren av en ringborg från vikingatiden. Med fyndet av borgen fick även stadens namn sin förklaring; en trelleborg var troligen ett samlingsnamn för de vikingatida ringborgarna med treller/träller, snedsträvorna av kluvna stockar, som stöttar konstruktionen.

Vad gör Trelleborg AB?

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Samhället idag är inte möjligt utan polymera material, det vill säga gummi och plaster i dagligt tal. Maskiner, redskap och tillbehör behöver tätning, dämpning och skydd med hjälp av material som är tåliga, elastiska och uthålliga.

Vilken är den sydligaste staden i Sverige?

Trelleborg är Sveriges sydligaste stad och en av Skånes äldsta.

Vem styr i Trelleborg?

Mandatperioden efter 2014 styrdes kommunen av en blocköverskridande majoritet bestående av Socialdemokraterna, Söderslättspartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Sedan 2018 styrs kommunen av Moderaterna + KD, med passivt stöd av Sverigedemokraterna.

Hur gammal är Trelleborg?

Stadens äldsta historia är höljd i dunkel. För mer än tusen år sedan reste vikingarna en ringborg i Trelleborg, en av två återfunna trelleborgar i Öst-Danmark. År 1257 nämns Trelleborg i skrift för första gången, när kungen och biskopen var oense om vem som skulle få skatteintäkterna från handelsstaden Trelleborg.

Hur stor är Trelleborgs kommun?

1 175 km² Trelleborg Municipality/Area

Relaterade inlägg: