Vad är ett blåmärke?

Innehållsförteckning

Vad är ett blåmärke?

Vad är ett blåmärke?

Blåmärken är vanliga, speciellt hos barn som slår sig när de leker. Ett blåmärke innebär att det har blivit en blödning i huden. Det kan göra ont och kännas ömt. Blåmärket kan ändra färg och ibland flytta sig nedåt i huden, till exempel från foten ner mot tårna.

Vad gör man åt en inre blödning?

Vid en kraftig blödning kan inte blodplättarna bilda någon propp, vilket gör att såret inte kan börja läka. Det är bra om du själv kan stoppa blödningen genom att till exempel trycka mot såret tills det slutar blöda. Kroppen kan sedan fortsätta med läkningen själv.

Vad är en hematom?

Ett blåmärke som även kallas för hematom är en utgjutning av blod i huden. Det orsakas vanligtvis av en stöt eller ett slag. När man får ett slag kan mindre blodkärl, kapillärer brista. Om man får en bula däremot så får man ett blåmärke, men på grund av utrymmesbrist så kan huden bukta ut.

Vad är det för skillnad på arteriell venös och kapillär blödning?

En blödning från en artär är pulserande, medan en skada på en ven är rinnande. Eftersom det är tämligen lågt tryck i venerna kan man oftast stoppa blödningen genom att höja den skadade kroppsdelen.

Hur får man ett blåmärke?

Alla människor får blåmärken i samband med små skador. Blåmärken beror på att små blodkärl under huden går sönder så att blod rinner ut i det kringliggande området. Det tar en eller ett par dagar innan blodet sprider sig till huden och ett blåmärke syns.

Får lätt blåmärken sjukdom?

Vanliga symtom vid blodcancer är att man kan få blåmärken utan orsak. Man kan även lättare infektioner. Blek- och trötthet är ett vanligt symtom. Dessvärre är dessa symtom vanliga även vid ett antal andra sjukdomar.

Hur lång tid tar det för en inre blödning att läka?

Det är oftast helt ofarligt och gör heller inte ont. Någon behandling krävs som regel inte, då blödningen oftast läker ut av sig själv efter ett par veckor. Tillståndet kallas subkonjunktival blödning, vilket innebär att blödningen ligger under ögats yttersta slemhinna; bindhinnan.

Vad händer med blodtrycket vid blödning?

Blodkärlen utvidgas och därför blir blodtrycket lägre. Huden blir röd och varm. Blodflödet till många av de inre organen försämras samtidigt. Det leder till att dessa organ inte får tillräckligt med syre.

Är hematom farligt?

Ett ytligt hematom i huden har möjlighet att expandera och svullna för att sen resorberas. Vid en blödning inne i muskeln finns det risk att blödningen blir så stor att kapsel runt muskeln, som inte kan vidgas nämnvärt, trycker samman muskelfibrerna, så att dessa skadas och går i nekros.

Varför får man hematom?

Orsak: Trauma, okänd, läkemedel (ASA, NSAID, NOAK Warfarin, Kortison), trombocytopeni, åldersbetingat spröda blodkärl, blodmalignitet, leversjukdom, koagulationsrubbning, Ehlers-Danlos syndrom (ärftlig skörhet i blodkärl m. fl. inre organ).

Relaterade inlägg: