Vad är CIN 3?

Innehållsförteckning

Vad är CIN 3?

Vad är CIN 3?

Dysplasierna brukar indelas i tre grader (lätta, måttliga, svåra), enligt Richart benämnt som Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) I-III. Även termen CIS (cancer in situ) används och är liktydig med CIN III, det vill säga svår, eller stark, dysplasi.

Vad betyder cellförändringar grad 3?

Det finns olika grader av cellförändringar lätta eller höggradiga. Cellförändringar är inte cancer. Lätta cellförändringar läker ofta ut av sig själv och behöver endast kontrolleras regelbundet. Höggradiga cellförändringar bör tas bort med en enkel kirurgisk operation som vanligen sker i lokalbedövning.

Är CIN 2 cancer?

Förstadier till invasiv cancer betecknas med ”Cervical Intraepitelial Neoplasia” (CIN), där CIN 1 är lindrig, CIN 2 måttlig och CIN 3 grav atypi eller dysplasi i cellerna.

Vad är CIN2?

Syftet var att ta reda på hur utvecklingen av medelsvåra cellförändringar, så kallad CIN2, blev för kvinnor som inte behandlades. Behandlingen består av ett kirurgiskt ingrepp där cellförändringarna tas bort för att undvika att cancer utvecklas.

Vad är CIN?

I amerikansk nomenklatur, som används i de flesta studier, finns två typer av låggradiga cellförändringar. Den lägsta graden kallas ASCUS, den näst lägsta kallas LSIL. I svensk nomenklatur motsvaras detta av Lätt skivepitelatypi och Lätt dysplasi (CIN 1).

Vad betyder Benignt prov?

Diagnostik och utredning För att selektera de kvinnor som har en ökad risk för höggradig dysplasi respektive större chans till utläkning, görs analys av HPV-DNA (reflextest). ... Om detta prov är benignt kallas kvinnan för ny kontroll efter 12mån+12 mån till barnmorska och sedan tillbaka till GCK.

Varför får man cellförändringar?

Cellförändringar i livmoderhalsen beror oftast på en infektion orsakad av humant papillomvirus, HPV. Det är vanligt att cellförändringar läker av sig själv. Men vissa typer av cellförändringar behöver du få behandling för eftersom de annars kan utvecklas till cancer. Vad är cellförändringar?

Vad betyder CIN 1?

I amerikansk nomenklatur, som används i de flesta studier, finns två typer av låggradiga cellförändringar. Den lägsta graden kallas ASCUS, den näst lägsta kallas LSIL. I svensk nomenklatur motsvaras detta av Lätt skivepitelatypi och Lätt dysplasi (CIN 1).

Relaterade inlägg: