Hur vet man att man har låga halter av blodplättar?

Innehållsförteckning

Hur vet man att man har låga halter av blodplättar?

Hur vet man att man har låga halter av blodplättar?

De flesta patienter med blodplättar (TPK) över /L saknar symtom. Generellt får patienten en ökad blödningsrisk då antalet understiger /L. Detta ser man genom små punktformade blödningar på ffa underbenen. dessutom kan det bli slemhinneblödningar i mun, näsa, mag-tarmkanal, urinvägar och vagina.

Vad räknas som låga trombocyter?

Definition. Trombocytopeni, lågt antal trombocyter, föreligger när koncentrationen av trombocyter i blodet är mindre än 150 x 10⁹/L.

Varför får man låga halter av blodplättar?

Det kan exempelvis handla om brist av B12 och folsyra, leukemi, blodbrist eller att du tar något läkemedel som påverkar benmärgens förmåga att skapa nytt blod. Ett lågt värde av trombocyter är ingen sjukdom i sig utan något som händer på grund av en underliggande sjukdom/orsak.

Vad gör hemoglobinet i blodet?

Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg. Det behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ. Hemoglobinet hjälper också till när kroppen ska göra sig av med koldioxid. Då transporterar hemoglobinet koldioxiden till lungorna.

Vad är normalvärde för trombocyter?

– vårdgivare ska kontaktas vid låga värden, under 117 för kvinnor, 134 för män. – diskutera med din vårdgivare vid nästa besök vid höga värden, över 153 för kvinnor, 170 för män vid flera tillfällen. Mått på storlek och volym av röda blodkroppar, ingår i analyspaket.

Relaterade inlägg: