Varför strålar man cancer?

Innehållsförteckning

Varför strålar man cancer?

Varför strålar man cancer?

Strålningen är joniserande. Det betyder att den träffar cancercellerna med så hög energi att de skadas och inte kan bli fler. Strålningen skadar också friska celler men friska celler är bättre på att laga sina skador än vad cancerceller är. Här kan du läsa mer om Hur cancer uppstår.

Vad händer efter strålbehandling?

Tidiga biverkningar. Under en pågående strålbehandling kan huden i det behandlade området reagera som efter en kraftig solbränna. Det vanligaste är att huden blir röd och irriterad men även klåda kan förekomma. Dessa besvär kan komma efter ett par veckor.

Vad betyder Brachy?

Brakyterapi (från det grekiska ordet brachys som betyder "kort avstånd"), även kallat inre strålbehandling, brachyterapi eller behandling med förseglad strålkälla, är en form av radioterapi där en strålkälla placeras inuti eller intill det område som ska behandlas.

Kan man få cancer av strålning?

Ja, men det är sällsynt. Strålbehandling är ofta en viktig del i vården vid cancer. Det kan vara skadligare för dig att avstå från strålbehandling, även om det finns en risk att behandlingen orsakar en ny cancer. Strålbehandling ges bara om nyttan är större för dig än risken.

Hur länge pågår en strålbehandling?

Strålbehandlingsapparaten kan röra sig runt britsen och ge strålning från olika håll. Det tar endast några minuter och man märker inte av själva strålningen. Hela besöket tar ca 10-15 minuter. Hela behandlingstiden är 7 veckor.

Hur mår man efter strålning?

Hur mår man efteråt? Eftersom strålbehandlingen påverkar även de friska cellerna i kroppen kan den ge biverkningar. Vilka biverk- ningar man får beror bland annat på var tumören sitter och hur mycket strålning man får. Trötthet är relativt vanligt och man kan dessutom få biverkningar i form av till exempel hudrodnad.

Relaterade inlägg: