Vad är CE?

Innehållsförteckning

Vad är CE?

Vad är CE?

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.

Hur får man en CE-märkning?

får du CE-märkning

  1. se till att alla relevanta EU-krav är uppfyllda.
  2. avgöra om du kan bedöma din produkt själv eller om du måste vända dig till ett anmält organ.
  3. sammanställa en teknisk dokumentation som visar att produkten uppfyller de tekniska kraven: läs mer om den tekniska dokumentationen.

Hur lång tid tar en CE-märkning?

CE-märkning förutsätter att produktens egenskaper har testats eller utretts på något annat sätt. Att låta göra testningar vid ett anmält organ och upprätta teknisk dokumentation kan ta lång tid, upp till ett eller två år.

Vilka saker bör ha en CE märkning?

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för två produktslag som ska vara CE:märkta - leksaker och personlig skyddsutrustning.

Har CE?

Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören för EU har följt de grundläggande kraven som återfinns i de tillämpliga EU-direktiven eller EU-förordningarna.

Hur vet man om en produkt är CE märkt?

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera krav i EU-lagstiftningen.

Måste varor vara CE märkta?

Varor av ett 25-tal olika produktkategorier måste CE-märkas för att få tillhandahållas. Är du tillverkare är du skyldig att ta reda på om din vara ska CE-märkas eller inte. CE-märket är en symbol som fungerar som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Vad är en CE-märkning?

  • CE-märkning är en produktmärkning för Europeiska unionens inre marknad. En produkt med CE-märkning får säljas på den inre marknaden utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö

Hur ska produkten CE-märkas?

  • Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Vem får CE-märka en produkt?

  • Bara tillverkaren får CE-märka produkter. Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får alltså aldrig CE-märka en produkt. Läs om du är tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare.

Hur ska CE-märket användas?

  • CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Relaterade inlägg: