Hur ska CE-märkning se ut?

Innehållsförteckning

Hur ska CE-märkning se ut?

Hur ska CE-märkning se ut?

CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Vem tog fram CE märkningen?

Exempel på produktområden CE-märkning Ansvarig myndighet är Elsäkerhetsverket. Ansvarig myndighet är Boverket.

Vad krävs för att få CE-märkning?

får du CE-märkning

  • se till att alla relevanta EU-krav är uppfyllda.
  • avgöra om du kan bedöma din produkt själv eller om du måste vända dig till ett anmält organ.
  • sammanställa en teknisk dokumentation som visar att produkten uppfyller de tekniska kraven: läs mer om den tekniska dokumentationen.

Måste man ha CE-märkning?

CE-märkningen är obligatorisk bara om produkten omfattas av EU-specifikationer som säger att märkningen är ett krav. En del produkter omfattas av flera EU-krav samtidigt. Du måste se till att din produkt uppfyller alla relevanta krav innan du sätter på CE-märket.

Relaterade inlägg: