Vad skapades efter big bang?

Innehållsförteckning

Vad skapades efter big bang?

Vad skapades efter big bang?

Universum antas ha blivit genomskinligt 300 000 år efter big bang. Under denna tid skapades de stora strukturerna – galaxer. Kvasarer bildades också, vars kraftiga strålning joniserar det omkringliggande universum och skapar stora mängder plasma.

Vad hände före big bang?

Big bang är den mest vedertagna teorin om hur universum kom till för nästan 14 miljarder år sedan. ... Anledningen till detta är att rummet – den fysiska värld som vi lever i – kom till i samband med big bang. Så det fanns inget fysiskt universum innan big bang.

Hur universum kom till?

Big Bang – universums början Universum var då otroligt tätt och varmt, och hela universum var koncentrerat i en enda punkt. Den snabba expansionen har resulterat i vårt nuvarande kalla och glesa universum. Rum, tid och materia uppkom alla vid Big Bang.

Vad fanns innan tiden?

För ungefär 14 miljarder år sedan inträffade en stor smäll i vilken allting skapades: rummet, materien, ljuset och tiden. Att fråga om tiden före big bang är enligt en av de mest kända kosmologerna, Stephen Hawking, som att fråga vad som finns norr om nordpolen.

Vad var det som exploderade i Big Bang?

Big Bang kallas teorin om universums födelse. Av någon anledning exploderade den vilket ledde till att universum expanderade och materia spreds ut i rymden. ... Enligt Big Bang teorin tog det mindre än en sekund att blåsa upp universum till, i stort sett, den storleken det har idag (inflationsteorin).

Vem kom på Big Bang Theory?

Grunden till big bang-teorin lades redan 1922 av den ryske och sovjetiske matematikern Aleksandr Fridman och oberoende 1927 av den romersk-katolske prästen och astronomen Georges Lemaître (1894–1966).

När började tiden?

Den allra första klockan var soluret som uppfanns för 5 000 år sedan. De tidiga mekaniska uren hade bara timvisare. Det enda man kunde ställa klockan efter var solen, så tiden gällde bara just där man var. Engelsmannen Levi Hutchins uppfann världens första väckarklocka år 1787.

När dök de första stjärnorna upp?

Någon gång för länge sen bildades de första stjärnorna. En del av strålningen från dessa var mycket energirik ultraviolett strålning som bröt väteatomer i protoner och elektroner - en fysikalisk process som kallas jonisa- tion. Vi vet att denna strålning hade nått överallt i universum för 12,6 miljarder år sedan.

Vad är universums uppbyggnad?

Universum består av vanlig materia (4,9 %), som inkluderar atomer, stjärnor och galaxer, mörk materia (26,8 %), vilket är en hypotetisk partikel som ännu inte har upptäckts, och mörk energi (68,3 %), vilket är ett slags energitäthet som till synes finns även i den helt tomma rymden.

När blev universum genomskinligt?

Tidigare hade det funnits så mycket vätgas i universum att det inte släppte igenom ultraviolett ljus. Men nu har astronomerna visat att under bara tvåhundra miljoner år gick universum från att nästan inte släppa igenom något ultraviolett ljus, till att bli genomskinligt.

Relaterade inlägg: