Vad innebär det att man har dåliga Njurvärden?

Innehållsförteckning

Vad innebär det att man har dåliga Njurvärden?

Vad innebär det att man har dåliga Njurvärden?

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har.

Vad är njursvikt och Vilka är symtomen vid njursvikt?

När du har njursvikt fungerar njurarna sämre, och kan inte utsöndra vatten och skadliga ämnen till urinen lika bra som innan. Kronisk njursvikt utvecklas långsamt, medan akut njursvikt kommer plötsligt. Njursvikt kan ha många olika orsaker, och vilken behandling du får beror på orsaken till din njursvikt.

Får Njurskadad?

Ungefär en av tusen patienter inom primärvården får en njurskada som kräver dialys. Så många som 30–40 procent av de patienter som behöver intensivvård har AKI och 6–10 procent behöver dialys.

Hur allvarligt är njursvikt?

Om njurarna av någon anledning inte fungerar som de ska kan de inte göra sig av med restprodukterna. Dessa ämnen stannar då istället kvar i kroppen, vilket kan medföra allvarliga komplikationer. Vid njursvikt produceras inte heller tillräckligt många röda blodkroppar och du riskerar att få blodbrist.

Vad är PT eGFR KREA relativ?

eGFR är ett mått på njurens funktion, hur effektivt blodet filtreras, och det relativa måttet gör att man kan ha samma referensintervall för individer av olika storlek och utgör därmed en enhetlig grund för bedömning.

Vad kan orsaka njursten?

Det kan hända om du inte dricker tillräckligt mycket vätska. Det kan också ske om du förlorar stora mängder vätska, till exempel om du har en sjukdom som ger diarréer. En del sjukdomar som påverkar ämnesomsättningen ökar också risken att få njursten.

Hur vet jag om jag har njurproblem?

Njurfunktionen mäts genom undersökning av kreatininhalten i blodet. Kreatinin är en slutprodukt av musklernas ämnesomsättning och vid nedsatt njurfunktion avlägsnar njurarna inte kreatinin från blodet på normalt sätt, och därmed ökar dess halt i blodet.

Vad är inte bra för njurarna?

Undvik salta maträtter och produkter som höjer blodtrycket, såsom salmiak. Ersätt hårda fetter med ”goda fetter”. Överdrivet proteinintag under lång tid kan skada njurarna. Ät endast svampar som du känner och som är trygga.

Kan njurarna återhämta sig?

Tidigare friska njurar återhämtar sig helt efter en lindrig skada. Följderna av en svår skada kan vara progredierande njursvikt eller till och med ett bestående behov av behandling med konstgjord njure, dvs. dialysbehandling. Det här gäller särskilt om njurfunktionen var nedsatt redan före den akuta skadan.

Varför blir det skum när jag kissar?

Första tecknet brukar vara skummande urin. Andra tecken på stor proteinuri är svullnader av kroppen som i sin tur kan vara en del av ett större njurproblem (nefrotiskt syndrom).

Relaterade inlägg: