Vad krävs för AM-körkort?

Innehållsförteckning

Vad krävs för AM-körkort?

Vad krävs för AM-körkort?

För att få ett AM-körkort krävs det att:

 • Du har ett körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 • Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
 • Du har fyllt 15 år.
 • Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.

Vad krävs för körkort för A traktor?

Det här gäller för A-traktorer

 • A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. ...
 • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. ...
 • Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.

Vad krävs för att ta Moppekort?

Krav för AM-körkort moped klass l Åldersgränsen för AM-behörighet är 15 år. Innan du gör ditt kunskapsprov hos oss måste du ha gått en obligatorisk mopedutbildning hos en behörig utbildare och utbildningen måste vara registrerad hos Transportstyrelsen. Utbildningen behöver vara giltig när du kommer till provet.

Får man köra traktor med B-körkort?

Körkortskrav: För en traktor b krävs som lägst B-körkort. För traktor a och äldre traktorer (enligt ovan) gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. ... Om du ska köra traktor a eller b med tillkopplade släp i yrkesmässig godstrafik krävs behörigheten C eller CE (enligt 2 kap.

Vad krävs för att få köra en mopedbil?

För att köra mopedbil behöver du ett körkort i kategori AM med specialvillkor 121. Du får även köra mopedbil med B-körkort för personbil.

Vad kan man köra utan körkort?

Om du saknar körkort innebär det att du inte får framföra fordon för vilka körkort är ett krav så som personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I, terrängvagn och motorredskap klass I. Såvida du inte har förarbevis eller traktorkort är det motordrivna fordon du har rätt att köra om du inte har ett körkort.

Är det krav på vinterdäck på traktor?

"Hej, a-traktorn är en trafiktraktor. Trafiktraktorer med en totalvikt under 3 500kg skall ha vinterdäck mellan 1 december och 31 mars, detta är samma regler som för personbilar. Trafiktraktorer med en totalvikt över 3 500kg är det inte krav på vinterdäck.

Vad kostar det att ta ett mopedkörkort?

Det nya AM-körkortet är betydligt dyrare än det gamla förarbeviset och kan kosta upp till 4 300 kronor, visar vår prisjämförelse.

Får man köra fyrhjuling med B-körkort?

Följande gäller för fyrhjulig motorcykel Får köras på allmänna vägar och gator av förare med B-körkort, men också av förare som har körkort A1 eller A som utfärdats före 19 januari 2013. Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri då bilbälte används istället. Trafikförsäkring är obligatorisk.

Vad är körkort för moped?

 • Allt bygger på att det finns två olika typer av körkort för moped. AM-körkort eller körkort för klass 1 är den ena och ger dig tillstånd att köra mopeder i klass 1. Dessutom ingår ett förarbevis för klass 2. Den andra typen av körkort för moped kallas förarbevis för klass 2. Det förarbeviset ger dig tillstånd att köra mopeder inom klass 2.

Har du körkort för lätt motorcykel eller mellanstor?

 • Du som har ett körkort för lätt motorcykel (A1) eller mellanstor (A2) får köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt på högst 15 kW. Om motorcykeln har en högre nettoeffekt krävs det ett körkort för tung motorcykel (A) eller personbil (B). Du måste också ha fyllt 21 år för att köra tung trehjulig motorcykel.

Vad krävs för att köra mopedbil?

 • Krävs det ett körkort för att köra mopedbil? Ja. För att kunna köra en mopedbil krävs ett körkort antingen; för mopedbil, ett så kallat AM körkort, eller ett körkort med behörighet A eller B, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 (utfärdat före 1 oktober 2009).

Relaterade inlägg: