Vad betyder CEO och CFO?

Innehållsförteckning

Vad betyder CEO och CFO?

Vad betyder CEO och CFO?

På svenska: Verkställande direktör. Arbetsuppgift: Samma som CEO. Används främst i Storbritannien. Står för: Chief Financial Officer.

Vad står förkortningen CFO för?

CFO. Står för Chief Financial Officer och betyder Ekonomichef på svenska. Denne ansvarar för företagets finanser och ekonomi.

Hur man blir CEO?

Det finns ingen speciell utbildning som leder till att man får jobb som CEO. Många yrkesverksamma är utbildade Civilingenjörer, Civilekonomer, Statsvetare eller har kandidatexamen i Ekonomi, i Internationella Relationer eller i Internationella Affärer. Bra gymnasial grundutbildning finns på Ekonomiprogrammet.

Vad är en CPO?

CPO är en ack så viktigt förkortning för alla som intresserar sig försäljningsdrivande reklam. CPO står för Cost Per Order och så långt inga konstigheter. ... Cost Per Order är vad det kostar att få in en ny order, dvs totala marknadsföringskostnaden delat med hur många orders som kommit in.

Vad betyder titeln CEO?

En CEO är den högsta ledningen i ett företag, vars huvudsakliga ansvar innebär att fatta större företagsbeslut, hantera den övergripande verksamheten och resurserna i ett företag. En CEO fungerar som huvudpunkt för kommunikationen mellan styrelsen och företagets verksamhet och att vara företagets offentliga ansikte.

Vad betyder titeln CCO?

CHIEF CUSTOMER OFFICER (CCO) Det vanvördiga svaret är kundservicechef, mindre vanvördigt är en person som har ansvar för att företagets kundkontakt är stringent och serviceinriktad oavsett kanal eller avdelning.

Vad gör en finansdirektör?

En CFO, Chief Financial Officer på engelska, är ansvarig för ekonomiavdelningen och driver företagets styrning genom ekonomi och finansiella frågor. I Sverige används även titlarna ekonomichef och ekonomidirektör.

Vad är CEO för jobb?

En COO rapporterar direkt till CEO och i vissa företag kallar man därför rollen COO som “vice verkställande direktör” eller “operativ chef”. En CEO är den högsta ledningen i ett företag, vars huvudsakliga ansvar innebär att fatta större företagsbeslut, hantera den övergripande verksamheten och resurserna i ett företag.

Vad är vd på engelska?

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
CEO sex.: "boll", "person", "Stockholm".
CEO ninitialism (Chief Executive Officer) (verkställande direktör)VD sex.: "boll", "person", "Stockholm".
direktör sex.: "boll", "person", "Stockholm".

Vad betyder titeln CTO?

CTO är en engelskspråkig akronym för chief technology officer, vilket avser en direktör med ansvar för teknik, forskning och produktutveckling.

Vad är CFO på svenska?

  • CFO. Står för: Chief Financial Officer. På svenska: Ekonomichef. Arbetsuppgift: Ansvarar för företagets finanser. CTO. Står för: Chief Technology Officer. På svenska: Utvecklingsansvarig. Arbetsuppgift: Chef för företagets forsknings-, teknik- och/eller utvecklingsavdelning. CINO.

Vad står det för CEO på svenska?

  • Annons. CEO. Står för: Chief Executive Officer. På svenska: Verkställande direktör. Arbetsuppgift: Ansvarig inför styrelsen för den löpande förvaltningen av bolaget. MD. Står för: Managing Director. På svenska: Verkställande direktör.

Vad är CIO på svenska?

  • På svenska: Operativ chef. Arbetsuppgift: Ansvarar för det operativa arbetet i företaget. CIO (alternativ 1) Står för: Chief Information Officer. På svenska: IT-chef. Arbetsuppgift: Ansvarar för driften av företagets interna informationssystem och ofta även kommunikationssystem. CIO (alternativ 2) Står för: Chief Investment Officer.

Vad är Chief Executive Officer på svenska?

  • CEO. Står för: Chief Executive Officer. På svenska: Verkställande direktör. Arbetsuppgift: Ansvarig inför styrelsen för den löpande förvaltningen av bolaget. MD. Står för: Managing Director. På svenska: Verkställande direktör.

Relaterade inlägg: