Vad betyder V på ritning?

Innehållsförteckning

Vad betyder V på ritning?

Vad betyder V på ritning?

Vad innehåller en VA/VS ritning Ritningarna visar förstås alla rör, tappställen, brunnar, avlopp samt fördelare för värme och vatten. Radiatorer kan också ingå, om du vill.

Vad visar en planritning?

En planritning är en ritning eller illustration över hur ett våningsplan är uppdelat i rum och utrymmen. Planritningen visar även rummens funktion – om det är sovrum, kök, wc, dusch eller garage – och anger hur stora de är i kvadratmeter. ... Planritningar är vanligtvis ritade i skala 1:100.

Relaterade inlägg: