Vad händer i hjärnan vid CP-skada?

Innehållsförteckning

Vad händer i hjärnan vid CP-skada?

Vad händer i hjärnan vid CP-skada?

Cerebral pares innebär en skada i delar av hjärnan som påverkar signaler ut till musklerna. Skadan påverkar också vissa signaler runt om i kroppen som skickas tillbaka till hjärnan. Sammantaget gör det att musklerna inte lyder och att rörelser inte blir så som tänkt.

Hur länge lever en CP skadad?

Många vuxna med CP lever idag ett långt liv, men svåra funktionshinder ökar risken för tidig död och mer än 1/3 av de med grava CP- skador dör före 30-årsåldern (4-5). Under pe- rioden 1983-2002 ökade dock överlevnaden för personer med grav CP med fem år (6).

Vad är Atetos?

Musklerna rör sig utan att man kan styra dem. Där finns det som kallas för atetos som är ofrivilliga rörelser som kan drabba både armar och ben, men också bål och ansiktsmuskulaturen. Där finns också det som kallas för tonusväxlare.

Hur vanligt är CP-skada i Sverige?

I Sverige idag får ungefär 200 barn i varje årskull diagnosen cerebral pares. Det är fler pojkar än flickor som får CP. Orsak är en hjärnskada under fosterlivet, förlossningen eller första levnadstiden.

Relaterade inlägg: