Vad är Cushing syndrom?

Innehållsförteckning

Vad är Cushing syndrom?

Vad är Cushing syndrom?

Cushings syndrom innebär symtom som uppstår efter långvarigt förhöjda kortisolnivåer (hyperkortisolism). Normalt varierar kortisolkoncentrationen i kroppen under dygnet med högst koncentration på morgonen och lägst vid midnatt.

Hur diagnostiseras Cushings syndrom?

Lågt plasma-ACTH tyder på en kortisolproducerande tumör i en av binjurarna, och datortomografi av dessa ger oftast diagnosen. Vid högt eller normalt plasma-ACTH är orsaken antingen Cushings sjukdom eller ektopisk ACTH-produktion.

Vad är Cushings Triad?

Den vanligaste orsaken till kliniskt kortisolöverskott är behandling med kortisonpreparat. Endogen hyperkortisolism (Cushings syndrom) orsakas vanligen av en ACTH- eller kortisolproducerande tumör i hypofys, lunga eller binjurebark. Obehandlad leder sjukdomen till en kraftigt ökad mortalitet i fr a hjärt-kärlsjukdom.

Vad är månansikte?

Cushings syndrom är en sjukdom med många olika symtom. En för hög halt av kortisol i kroppen gör att ansiktet lagrar fett och man får det som kallas för ”månansikte”. Ansiktet får då en rund form och är ofta lite rött i färgen. Fett kan även komma att lagras på nacken och på magen medan armar och ben förblir tunna.

Vilket organ i kroppen drabbar Cushings sjukdom?

Vid Cushings sjukdom, även kallat Cushings syndrom, ökar produktionen av kortisol, oftast till följd av en tumör. Om tumören finns i binjurarna orsakar den primär Cushing, och om den sitter i hypofysen, så att ACTH-produktionen stiger, kallas detta sekundär Cushing. Sekundär Cushing är vanligare än primär.

Vad får man kortison mot?

Kortison är läkemedel som liknar kroppens eget kortisol och fungerar på samma sätt. De minskar bildningen av olika ämnen som är verksamma vid inflammationer. Läkemedlen minskar inflammationer och hämmar immunförsvaret. Kortison är mycket effektiva läkemedel som har snabb och god verkan på många symtom.

Vad är Cushings reflex?

Ett sent symtom på högt ICP är kraftig blodtryckssteg- ring och bradykardi, den så kallade Cushing-reflexen [3, 4]. Denna uppträder när pons blir ischemisk och därmed ger upp- hov till både vagal och sympatisk stimulering.

Vad är Cushings på häst?

PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction) kallades tidigare för Cushings syndrom hos häst och är en förändring i hypofysen som ger en endokrin (hormonell) sjukdom. Symtom är bland annat nedsatt prestation, trötthet, ändring i kroppsform, regional fettansamling, viktnedgång, utebliven pälsfällning samt fång.

Vad gör kortisol i kroppen?

Det viktigaste hormonet i gruppen glukokortikoider är kortisol. Det reglerar omsättningen av socker, fett och protein i kroppen. Det hämmar också inflammationer och allergier. Kortisol utsöndras i större mängd vid stress.

Vilka hormoner brukar man ofta få för mycket av om man har en Acth producerande tumör Förutom Acth självt )?

Översekretion av kortisol orsakad av en tumör som producerar ACTH kallas Cushings sjukdom (se patientinformation Cushings syndrom). Hormon som reglerar sköldkörtelns funktion, tyreotropin. Tyreotropin reglerar sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormon (tyroxin).

Relaterade inlägg: