Vad är en CFO?

Innehållsförteckning

Vad är en CFO?

Vad är en CFO?

En CFO, Chief Financial Officer på engelska, är ansvarig för ekonomiavdelningen och driver företagets styrning genom ekonomi och finansiella frågor. I Sverige används även titlarna ekonomichef och ekonomidirektör.

Vad är en CIO?

CIO (Chief Information Officer) - Guide om yrket, lön & utbildning | Wise IT.

Vad betyder titeln CPO?

Står för Chief Investment Officer och betyder Investeringsdirektör på svenska. Denne ansvarar för företagets investeringar och placeringar. Ofta handlar det om värdepapper men det kan även vara exempelvis fastigheter.

Vad betyder titeln CSO?

Strategichef eller chefsstrateg (engelska: Chief Strategy Officer (CSO)) är en befattning i ett företags ledningsgrupp. Vad en strategicchef gör är en smula svävande, men det ingår att bistå verkställande direktören (VD/CEO) i för företaget viktiga långsiktiga frågor.

Hur mycket tjänar en CFO?

Marknadslönen för ekonomichefer ligger 2021 mellan 42 000 och 58 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 55 000 kronor och uppåt. En ekonomichef kan i mindre verksamheter även ha ansvar för personalfrågor och/eller ansvar för administrativa funktioner.

Vad tjänar en börs CFO?

För en ekonomichef är genomsnittslönen 48 803 kronor i månaden, enligt samma undersökning. Men för företag med en omsättning på över en miljard kronor om året är medellönen för en CFO 100 270 kronor, medan ekonomichefernas medellön hamnar på 63 207 kronor.

Vad tjänar en CIO?

Så mycket tjänar en CIO i Sverige En CIO i Sverige tjänar i snitt 73 900 kr i månadslön. Lönen för en CIO kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad är CFO på svenska?

  • CFO. Står för: Chief Financial Officer. På svenska: Ekonomichef. Arbetsuppgift: Ansvarar för företagets finanser. CTO. Står för: Chief Technology Officer. På svenska: Utvecklingsansvarig. Arbetsuppgift: Chef för företagets forsknings-, teknik- och/eller utvecklingsavdelning. CINO.

Vad står det för CEO på svenska?

  • Annons. CEO. Står för: Chief Executive Officer. På svenska: Verkställande direktör. Arbetsuppgift: Ansvarig inför styrelsen för den löpande förvaltningen av bolaget. MD. Står för: Managing Director. På svenska: Verkställande direktör.

Vad är en CEO förkortning?

  • CEO är en sådan förkortning och som står för Chief Executive Officer med samma betydelse som svenskans VD, verkställande direktör. Fortfarande är VD den vanligast beteckningen för en verkställande direktör i Sverige, men allt fler företag väljer att kalla det högsta hönset för CEO.

Vad är Chief Executive Officer på svenska?

  • CEO. Står för: Chief Executive Officer. På svenska: Verkställande direktör. Arbetsuppgift: Ansvarig inför styrelsen för den löpande förvaltningen av bolaget. MD. Står för: Managing Director. På svenska: Verkställande direktör.

Relaterade inlägg: